Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
31.01.2020 06:55

Nový rok s novinkami eTwinning

eTwinning, komunita škôl v Európe a vitálny projekt, ktorý učí  žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne s európskymi partnermi prostredníctvom moderných technológií, má čo ponúknuť i v roku 2020.

Pre učiteľov sú k dispozícii nové balíčky pripravených projektov, ktoré sú podrobnými návodmi na realizáciu úspešných projektov eTwinning. Balíčky projektov môžu učitelia využívať ako porovnávacie kritérium, ak si želajú realizovať podobné projekty, alebo ako nástroje, ktoré ich inšpirujú k tvorbe nových nápadov (https://www.etwinning.net/sk/pub/get-inspired/kits.cfm).

Program eTwinning aj v druhej polovici školského roka 2019/2020 poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania po 1.9.2019 sa vydávajú osvedčenia ako doteraz. Kredity sa už nebudú môcť použiť na kreditový príplatok, ale účastníci vzdelávania použijú osvedčenia ako súčasť portfólia na atestácie.Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet.

Ak nemáte možnosť zúčastniť sa prezenčného vzdelávania a radi by ste sa dozvedeli ako vytvoriť medzinárodné školské projekty eTwinning, máme pre vás alternatívu. Aj v tomto roku ponúkame záujemcom elearningový kurz z pohodlia domova. Kurz je organizovaný v spolupráci českej a slovenskej NSS a trvá 6 týždňov. Každý týždeň sa preberá nová téma. Vytvoríte si vlastný cvičný projekt od A po Z a vyskúšate si čo všetko ponúka prostredie eTwinning Live aj projektový TwinSpace. Počas kurzu spolupracujete vo virtuálnej triede TwinSpace s českými učiteľmi. Pomáhať vám budú skúsení tútori. Počas kurzu sa naučíte ako nájsť projektového partnera, ako založiť projekt, čo má byť jeho náplňou, alebo kde nájsť inšpiráciu. Okrem toho sa naučíte pracovať v prostredí TwinSpace, riadiť aktivity projektu, vkladať dokumenty, fotografie, videá, využívať nové IKT nástroje a mnoho ďalšieho... Elearningový kurz sa začína 16.3.2019 a prihlásiť sa dá na tomto linku:  http://www.etwinning.sk/index.php/10-seminare-a-skolenia/859-e-learningovy-kurz-16-3-2020.

Ak ste v programe eTwinning začiatočník, alebo ste už nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať a máte pocit, že ste „stratený" a potrebujete pomôcť – je tu skupina Virgilio, ktorá vám pomôže na vašej ceste programom eTwinning. Ku skupine sa môžu učitelia pridať na tomto linku: https://groups.etwinning.net/7821/home.

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre a prezenčné školenia. Sú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov, dozviete sa o roli učiteľa v projektoch, o európskych kritériách potrebných pre úspešné získanie certifikátu kvality a ukážky úspešných projektov so zapracovanými kritériami, naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na online webináre a prezenčné školenia je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online.

Pre tých učiteľov, ktorí majú záujem o profesionálny rozvoj je pripravená celá škála medzinárodných vzdelávacích podujatí v rôznych európskych krajinách - http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/45-medzinarodne-kontaktne-seminare-a-odborne-workshopy.

Témou roka 2020 je v eTwinningu Klimatické zmeny a environmentálne výzvy, a preto očakávame, že prostredníctvom realizácie projektov zameraných na túto tému si budú študenti rozvíjať kompetencie vo vede, technológiách a inžinierstve. Portál eTwinning im bude poskytovať podporné materiály. 

eTwinning ponúka množstvo skvelých možností moderného vzdelávania sa pre žiakov i učiteľov a úspechy sa dostavia veľmi rýchlo v podobe  nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácie tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a že aj tento rok eTwinning prispeje učiteľom k ich profesijnému rastu a  žiakom k zážitkovému a zábavnejšiemu vzdelávaniu.

Zuzana Mészárosová, ambasádor eTwinning

Súvisiace články

28.12.2016 18:45

Postavenie majstra odbornej výchovy v odbornom vzdelávaní

Kvalitné odborné vzdelávanie nie je možné realizovať bez kvalifikovaného a zručného majstra odbornej výchovy. Školy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných majstrov pre potreby zabezpečenia odborného výcviku v strojárskych učebný...
03.03.2017 12:15

Preplnená mailová schránka

Jeden deň som popoludní s hrôzou zistila, že mám veľmi plnú mailovú schránku. Keď som ju otvorila, nevedela som aké maily mi to prišli, nuž som ich začala postupne otvárať a...