Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
21.10.2020 10:26

O múdrosti

Často si kladiem otázku, či je vzdelanie zárukou múdrosti. Vzdelanie prináša poznatky, nie však automaticky aj múdrosť v konaní človeka. Pravá múdrosť sa formuje za spoluúčasti čistoty citu a svedomia. K vzdelaniu patrí nerozlučne etika. Vzdelaný človek s dobrým etickým základom sa pozerá na život inak – zvyčajne pozitívne, prajne. Takýto človek obvykle nepôjde niekomu škodiť, ubližovať. Naopak, rozvíja svoje danosti a dostáva sa na vyššiu úroveň.

Niekedy mám pocit, že múdrosť sa aktuálne priveľmi nenosí. Edukácia má v hodnotovom marazme doby veľký problém. Pilierom múdrosti by mala byť pokora a tvorivo-kritické myslenie. Podľa prodekanky Kataríny Valčovej, sa kedysi edukačný proces skutočne spájal so získavaním múdrosti, nielen vzdelania, ale vzdelávať sa nemohol každý. Samozrejme, je pozitívne, že vzdelávací proces sa týka dnes väčšieho počtu obyvateľstva. Prístup k vzdelaniu a vzdelávaniu je určite pozitívnym fenoménom. Avšak - niekde počas posledných desaťročí sa nám stratila múdrosť a zostalo len vzdelávanie - teda, presnejšie túžba po múdrosti, a zostala len túžba po tituloch. Vzdelávanie totiž nabralo nové rozmery - dostupnosť informácií, nielen tých relevantných, ale všetkých prístupných sa s rozvojom technológií, najmä internetu, rozšírila bez obmedzení. Že sú mnohokrát plytké, nepravdivé, to síce vzdelaných, ale nie skutočne múdrych nezaujíma.  Internet nám "vyrobil" mnoho odborníkov na všetko a veľmi rýchlo. Skutočná múdrosť ustúpila rýchlo kvaseným a plytkým informáciám. Čo je na nich najhoršie - sebeckých, vystatovačných, znehodnocujúcich druhého človeka,  často odvádzajúcich pozornosť od meritu veci a okamžité slovné útoky, až osočovanie. Toto múdri ľudia jednoducho nerobia. Zrejme potrebujeme prehodnotiť nielen spôsob, ale aj obsah vzdelávania. A položiť si otázku, čo skutočne vedie človeka k múdrosti? Čo robiť, aby vzdelávanie viedlo k múdrosti a nielen k titulom? Záverom by som chcel dodať, že je veľmi potrebné investovať do múdrych ľudí, do myšlienok, do nápadov, do úsilia a entuziazmu tých, vďaka ktorým ešte naše školstvo vôbec funguje. Ale zároveň by sme mali nachádzať našu vnútornú motiváciu nesiahať iba po vysvedčeniach či tituloch, ale najmä po múdrosti, a to nielen obdivuhodných súčasníkov, ale najmä našich skúsených predkov...

Súvisiace články

22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...