Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Ján Pastierik
15.12.2018 18:42

O užitočnosti tématicko-výchovných vzdelávacích plánov … alebo ako si uľahčiť dlhodobú prípravu na vyučovanie

V tomto článku by som rád napísal niekoľko slov o tom, ako môžu byť nápomocné TVVP alebo ako sa to úvadza v odbornej literatúre – dlhodobá príprava na vyučovanie.

 

Keďže som nastúpil do zamestnania hneď po VŠ a nemal som čas si urobiť plány, tak som musel využiť ponuku jedného nemenováneho portálu, kde sa TVVP nachádzajú a kde bežní učitelia publikujú. Žiaľ, tieto hotové TVVP nemôžu spĺňať účel dlhodobej prípravy na vyučovanie, keďže niektorí učitelia si neuvedomujú, ako môžu pomôcť TVVP hlavne učiteľom, ktorí začínajú.

 

Preto som sám začal robiť podrobné TVVP, keďže je potrebné, aby aj začínajúci učitelia vedeli si správne robiť krátkodobé prípravy na vyučovanie. Špecifikum výučby prírodných spočíva v tom, že je potrebné robiť pokusy, ak je to možné nielen z legislatívneho hľadiska ako aj z materiálneho hľadiska. Preto do TVVP aj ja pridávam potrebné pomôcky a názvy pokusov, aby učitelia si vedeli vopred a včas pripraviť pomôcky.

 

Najlepšou spätnou väzbou bol e-mail jednej pani učiteľky, ktorá má niekoľko ročnú prax a ktorá mi poďakovala za plány a keďže som v tej dobe nemal hotové všetky plány, spýtala sa aj na tie.

 

A čo dodať na záver? Už len veľa šťastia všetkým, ktorí sa snažia robiť v pedagogickej praxi vic než odovzdávať poznatky a predstavy.