Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
10.05.2018 13:30

Občas sa stane

Aj teraz sa tak stalo. Dostala som sa úplne náhodou k spolupráci nad krásnym didaktickým materiálom pre škôlkárov a prvákov. Preto Vám ho trošku chcem sprístupniť.

Občas sa dostanem ako nejako omylom k materiálom či dokonca k spolupráci nad nejakými materiálmi pre deti do školy, ktoré ma zaujmú. Jeden z nich vám aj teraz ponúkam.

Ako ježko šťastie našiel

 

knihu formát 41 x 35 cm (väčší formát ako A3, 17 hárkov – všetky hárky laminované + kartónové hrubé dosky – kniha stojí pevne na stole ako kalendár),

CD Ako ježko šťastie stretol (príbeh je spievano-recitovaný, precízne nahovorený profesionálnymi a detskými hlasmi. Rozprávač: Mgr. art. Vladimír Kubovčík, líška: Mgr. art. Dagmar Žalúdková, ježko – Jakubko Tulek, zvieratká – deti ZUŠ J. Albrechta, Bratislava),  dĺžka cca 8 minút.

VIDEO Ako ježko šťastie stretol (určené pre interaktívnu tabuľu, televíznu obrazovku, počítač)

16 laminovaných kariet Ako ježko šťastie stretol (obrazové karty príbehu slúžia na vyskladanie dejovej postupnosti, 16 kariet, formát A5, tvrdé lamino),

Metodický zošit Ako ježko šťastie stretol

V metodickom zošite nájdete podrobný námet na prácu s uvedenou didaktickou pomôckou – charakteristiku a analýzu postáv príbehu,

námet na dejovú postupnosť, námet na hudobno-dramatické stvárnenie, zvedavé otázky (otázky na preverenie pochopenia obsahu, rozvoj fantázie, vytvorenie ďalších možných ukončení príbehu atď.).

Celý príbeh je rýmovaný, prosociálne zameraný, veľmi ľahko sa deťom učí,  je vhodný na  rytmizáciu. Obsah príbehu je pre deti ľahko pochopiteľný

– lakomého ježka prekabáti chytrá líška. Spolu s ostatnými zvieratkami sa jej podarí ježka zmeniť. Záver príbehu je, samozrejme, pozitívny. 

Autorom literárneho diela je Mgr. art. Vladimír Kubovčík, sólista opery SND. Celý dej nádherne ilustroval svetovo uznávaný výtvarník a animátor Ladislav Csurma. Príbeh je vhodný na hudobno-dramatické stvárnenie (predstavenie v dĺžke trvania okolo 10 minút).

Námet nájdete v metodickom zošite. Na stvárnenie hlavných postáv ponúkame plyšové maňušky – líšku a ježka, ale tiež ďalšie lesné zvieratká

(maňušku medveďa, zajka, veveričky, krtka).

Práca s materiálom je zameraná najmä na:

  • počúvanie s porozumením,
  • dejovú postupnosť,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • precíznu a dôslednú výslovnosť,
  • hľadanie súvislostí medzi literárnym textom a ilustráciami,
  • chápanie súvislostí medzi príbehom a reálnym svetom (konaním vo svojom prostredí),
  • hodnotenie dobra a zla – hodnotenie konania postáv,
  • analýzu komunikačných situácií príbehu,
  • kniha je vhodná na prvé čítanie (veľké písmenká, font Arial).  

 

Materiál zastrešuje množstvo obsahových štandardov vo viacerých vzdelávacích oblastiach ŠVP.

Myslíme si, že takto koncipovaný materiál je ojedinelý. Ak by Vám uvedený opis a obrázky v prílohe nedávali dostatočnú predstavu o ponúkanom edukačnom materiáli, prosím, neváhajte nás kontaktovať. 

Objednávky telefonicky: 02/6436 5904, 0903/936 258, 0903 717 567 alebo e-mailom: panucitel@swanmail.sk,  kubovcik@swanmail.sk,

 

 

 

 

Súvisiace články

14.04.2017 17:15

Od myšlienky k výsledku

14.apríla si pripomíname výročie úmrtia Jána Hollého, jedného z velikánov nášho národa. Mnohí z nás sa pristavia pri jeho pomníku na Dobrej Vode. Ako tento pomník vznikol?
17.09.2015 20:00

Kde (za)ostali ZUŠ-ky?

Už 25 rokov učím tanec, to znamená skupinové vyučovanie, ale toľko zábavy v mojej profesii som ešte nezažila, ako za posledné roky.