Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
27.12.2019 06:27

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 10 ) Topoľčianky

Topoľčianky ležia severne od Zlatých Moraviec na západnom Slovensku pod úpätím Tribeča. Pýchou obce je rozsiahly anglický park, s klasicistickým kaštieľom a zámkom.

Zámok bol v minulosti letným sídlom Habsburgovcov, po prvej svetovej vojne slúžil ako prezidentské letovisko. V súčasnom období sa tu nachádza múzeum, knižnica, hotel, reštaurácia a kongresové centrum.

Pri archeologickom výskume nádvoria kaštieľa v Topoľčiankach v roku 1990 boli postupne nájdené pozostatky zabudnutého a zasypaného stredovekého hradu zo 6. – 7.storočia, ktoré dokladajú prítomnosť najstarších Slovanov na tomto mieste a rozširujú pomerne malý počet lokalít známych z územia Slovenska. Našli sa tu aj objekty datované do 9. – 10.storočia.

Okrem kaštieľa a zámku patrí k významným stavebným pamiatkam Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z roku 1794, ktorý nechali postaviť súrodenci gróf Karol Keglevich a jeho brat biskup Žigmund Keglevich.

Obyvatelia obce si ctia cyrilo - metodskú tradíciu, čoho svedectvom je i tá skutočnosť, že v roku 1947 dali Spolok svätého škapuliara a Oltárny spolok pred kostol postaviť sochy solúnskych bratov.

Pýchou Topoľčianok je aj Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. , ktorý dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny .


 

Zdroj:

https://www.zlatemoravce.info/2013/07/pamiatky-z-cyrilo-metodskeho-obdobia-na-hornom-pozitavi/

https://www.turistika.cz/mista/topolcianky-kostol-sv-katariny-a-kalvaria/detail

Foto: Helena Rusnáková, november 2019

Súvisiace články

07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú ...
09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...