Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.12.2019 06:59

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 12 ) Úľany nad Žitavou

Úľany nad Žitavou je obec ležiaca v tesnom susedstve s mestečkom Šurany v okrese Nové Zámky.

Podľa výsledkov archeologických prieskumov je zrejmé, že obec bola osídlená už v období mladšej doby kamennej. Viacero archeologických nálezov pochádza aj zo staršej doby bronzovej. Nálezy tzv. Predveľkomoranského obdobia sú svedectvom existencie kultúry slovanskej praosady Úľany a jej náboženstva. Následkom tatárskych nájazdov v roku 1241 bola osada zničená a život sa do nej vracal postupne.

Obyvatelia osady sa venovali poľnohospodárstvu, včelárstvu,ale aj remeselnej výrobe. Najväčšiu časť obyvateľstva tvorili želiari. Ani v neskoršom období neobišli obyvateľov rôzne pohromy,či už živelného charakteru – povodne, zemetrasenie, ako aj straty obyvateľov vo vojnách.

Obyvatelia obce nezabúdajú na svoju históriu, do dnešných dní dodržiavajú mnoho ľudových tradícií a padlých v dvoch svetových vojnách pripomínajú pamätníky.

V obci sa nachádza aj viacero sakrálnych pamiatok vo forme sôch, krížov. Dominantou obce a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou je kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1781 – 1784 a je zasvätený biskupovi sv. Martinovi. Stavbu kostola významnou mierou podporili gróf Anton Károlyi s manželkou. Priečelie kostola zdobia sochy sv. Cyrila a Metoda.

Tradícia kostola v obci je však oveľa staršia. Farský kostolík nachádzajúci sa v obci bol v 14.storočí zničený vojskami Matúša Čáka. Obyvatelia ho síce postupne opravili, ale v 16. storočí bol opäť zničený – tentokrát počas vypálenia obce Turkami.

Súvisiace články

24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.
18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...
20.02.2018 23:11

RUMUNSKO - Finálne stretnutie projektu Erasmus+ KA2 - Kooperácia pre inováciu a výmenu dobrých skúsenosti s názvom &q...

Záverečné vyhodnotenie projektu Erasmus+ " BESTeachers, BESTudents" v Rumunsku v mestečku Intorsura Buzaului. Účasť 4 učiteliek SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.