Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.12.2019 17:31

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 14 ) Vinodol

Obec Vinodol sa nachádza na území Dolnej Nitry. Vinodol sa spomína už v starobylej Zoborskej listine z roku 1113. Postupom času sa menili jej majitelia: obec bola majetkom benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, kláštora v Bzoviku, ako aj viacerých zemianskych rodín.

Obec je známa svojou starobylou vinárskou a vinohradníckou tradíciou.

V obci sú dva kostoly : neobarokový rímskokatolícky kostol s patrocíniom Ružencovej Panny Márie z roku 1892 a reformovaný klasicistický kostol z roku 1790 . K najstarším pamiatkam patrí barokový Mariánsky stĺp z roku 1701. Stĺp dal postaviť biskup sirmijský, barón Ladislav Szörényi.

K novším architektonickým objektom patrí Pomník na pamiatku obetí 2. svetovej vojny.

Obyvatelia obce si ctia cyrilo - metodské tradície. Vyobrazenie sv. Cyrila a Metoda môžeme vidieť na maľbe steny rímskokatolíckeho kostola, taktiež aj vo viniciach, kde sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Iniciátorom výstavby súsošia bol správca farnosti Vinodol, Mons. Ján Gális. Súsošie posvätil pomocný biskup vtedajšej Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy, Mons. Dominik Tóth.

Súvisiace články

02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...
22.01.2019 16:00

WRITE THE CHANGE: Esejistická súťaž pre mládež

Kreatívna súťaž pre mládež!