Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.01.2020 07:34

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 15 ) Starý Tekov

Starý Tekov je obec ležiaca v okrese Levice. Patrí k lokalitám s bohatou históriou. Na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol Tekovský hrad, o ktorom je prvá písomná zmienka z roku 1075.

Archeologické výskumy nasvedčujú tomu, že v obci bolo veľkomoravské sídlisko.

Počas výskumu v roku 1968 sa tu našlo veľa slovanskej keramiky, ktorú datujú do 9. -10., v ojedinelých prípadoch aj do 7.-8. stor.

História hradu Tekov je spojená s menami známych panovníkov a historických osobností, ako kráľ Štefan, Matúš Čák Trenčiansky, Karol Róbert z Anjou. Archeológovia usudzujú, že tekovský hrad mohol mať podobu kombinácie drevozemného hradu a nebol prestavaný na kamenných základoch.

 Hrad sa spomína už v roku 1206 . V rokoch 1240 – 1246 sa uvádzajú župani Geche a Verner. Význam hradu začal upadať v druhej polovici 13. storočia. V roku 1320 župan Imrich de Beche prenáša sídlo župy a tak sa stal novým centrom župy hrad v neďalekých Leviciach.

Dominantou obce Starý Tekov je kostol Nanebovzatia Panny Márie nachádzajúci sa uprostred dediny v opevnenom areáli. V areáli kostola sa nachádza brána s dvoma kaplnkami z roku 1733, ktoré slúžili aj ako bašty.

V súčasnom období patrí obec k najznámejším lokalitám Tekova. Stalo sa už tradíciou, že v obci sa každoročne konajú Tekovské folklórne slávnosti a rekonštrukcia bojov 2. svetovej vojny. Na pamiatku obetí bojov svetových vojen stojí v obci v blízkosti farského kostola pamätník padlým

Celé stáročia je živá úcta Tekovčanov k sv. Cyrilovi a Metodovi. Veľké zásluhy na šírení úcty k dvom solúnskym bratom - slovanským vierozvestcom medzi zahraničnými Slovákmi najmä v Austrálii a Kanade má páter Štefan Senčík . V druhej polovici 20. storočia spolupracoval aj s Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

 

Použité zdroje:

Habovštiak: Starý Tekov, okres Levice In: Chropovský: Významné Slovanské náleziská na Slovensku 1978 , str. 193-195.

Turistická mapa: Cyrilo – metodská cesta, 2019.

http://www.starytekov.sk/farnost-stary-tekov.html

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, november 2019.

Súvisiace články

27.04.2020 13:35

Ateliér u Vás doma - tvorivé dielne on - line

Ako sa dá spracovať výzva na zmysluplné trávenie času s deťmi doma. Tvorivé inšpirácie a aktivity.
24.09.2019 05:44

Sú sociálne siete ešte spoločnosťou zvládnuteľné ?

Dnes sa už nepýtame hamletovským byť či nebyť. Dokonca ani materialistickým sme či nie sme. Základnou otázkou dneška je, či sme v sociálnych sieťach alebo nie sme. A ak nie sme, tak vlastne vôbec nie sme, teda neexistujeme.