Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.01.2020 07:34

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 15 ) Starý Tekov

Starý Tekov je obec ležiaca v okrese Levice. Patrí k lokalitám s bohatou históriou. Na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol Tekovský hrad, o ktorom je prvá písomná zmienka z roku 1075.

Archeologické výskumy nasvedčujú tomu, že v obci bolo veľkomoravské sídlisko.

Počas výskumu v roku 1968 sa tu našlo veľa slovanskej keramiky, ktorú datujú do 9. -10., v ojedinelých prípadoch aj do 7.-8. stor.

História hradu Tekov je spojená s menami známych panovníkov a historických osobností, ako kráľ Štefan, Matúš Čák Trenčiansky, Karol Róbert z Anjou. Archeológovia usudzujú, že tekovský hrad mohol mať podobu kombinácie drevozemného hradu a nebol prestavaný na kamenných základoch.

 Hrad sa spomína už v roku 1206 . V rokoch 1240 – 1246 sa uvádzajú župani Geche a Verner. Význam hradu začal upadať v druhej polovici 13. storočia. V roku 1320 župan Imrich de Beche prenáša sídlo župy a tak sa stal novým centrom župy hrad v neďalekých Leviciach.

Dominantou obce Starý Tekov je kostol Nanebovzatia Panny Márie nachádzajúci sa uprostred dediny v opevnenom areáli. V areáli kostola sa nachádza brána s dvoma kaplnkami z roku 1733, ktoré slúžili aj ako bašty.

V súčasnom období patrí obec k najznámejším lokalitám Tekova. Stalo sa už tradíciou, že v obci sa každoročne konajú Tekovské folklórne slávnosti a rekonštrukcia bojov 2. svetovej vojny. Na pamiatku obetí bojov svetových vojen stojí v obci v blízkosti farského kostola pamätník padlým

Celé stáročia je živá úcta Tekovčanov k sv. Cyrilovi a Metodovi. Veľké zásluhy na šírení úcty k dvom solúnskym bratom - slovanským vierozvestcom medzi zahraničnými Slovákmi najmä v Austrálii a Kanade má páter Štefan Senčík . V druhej polovici 20. storočia spolupracoval aj s Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

 

Použité zdroje:

Habovštiak: Starý Tekov, okres Levice In: Chropovský: Významné Slovanské náleziská na Slovensku 1978 , str. 193-195.

Turistická mapa: Cyrilo – metodská cesta, 2019.

http://www.starytekov.sk/farnost-stary-tekov.html

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, november 2019.

Súvisiace články

28.12.2016 08:15

Ako si vyberajú deviataci strednú školu?

Pri výbere strednej školy vraj často rozhoduje žiak a nie rodič. Ale je to tak? Žiaci si vyberajú strednú školu podľa svojich kamarátov. Jednoducho kam ide kamarát, tam chcem ísť aj ja. Nakoniec si treba uvedomiť, že prihlášku ...
07.02.2016 09:00

Prečo klesá záujem žiakov o nemčinu?

Keď som v roku 2006 začala učiť nemecký jazyk na strednej škole, len v 4.ročníku som učila okolo 60 nemčinárov. Dnes sa zamýšľam nad tým, prečo ich k maturitám pripravujem len osem. Maturovať ide 51 žiakov a väčšina z nich z a...