Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.01.2020 00:16

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 16 ) Čechynce

Obec leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny, na ľavostrannej nive a terase rieky Nitry. Najstaršie zachovalé písomné záznamy o obci pochádzajú z 13. storočia. S názvom obce sa stretávame v dvoch podobách: Cheg alebo Chey (1247 alebo 1248?), resp. Chey (1285).
V neskorších obdobiach sa stretávame s pomenovaním obce v tvare Csehi alebo Csehy.
Obec vlastnila rodina Lábatanovcov /Lábatlan/, ktorá ju v roku 1477 darovala Nitrianskej kapitule. Od 16. storočia tu mala majetky aj Ostrihomská kapitula. Čechynce viackrát prepadli Turci. V roku 1664 bolo v obci 17 domácností. Obyvateľstvo sa zaoberalo pestovaním ľanu, včelárstvom , pastierstvom, pestovaním viniča a poľnohospodárstvom.
K stavebným pamiatkam obce patrí rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený na starých základoch kostola v roku 1798. Kostol bol vysvätený biskupom Štefanom Gosztonyim.
V blízkosti kostola sa rozprestiera obecný cintorín, kde nájdeme viacero sakrálnych stavieb, ako napr.: Súsošie sv. Cyrila a Metoda, Súsošie sv. Trojice, ktoré je zároveň pamätníkom na počesť padlých v 1. a 2. svetovej vojne, sochu kráľa Štefana a ďalšie. Okrem sôch sa tu nachádza aj Lurdská jaskyňa.


 

Zdroje:
http://www.cechynce.eu/obec-2/historia-obce/
Vályi,A.: Magyar Országnak leírása. Buda, 1796.
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV.,Matica slovenská 2012, s. 201.
Foto: Helena Rusnáková, september 2019.