Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.12.2019 06:30

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 2 ) Čab

 

Obec Čab leží v okrese Nitra, v nadmorskej výške 154 m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1326. S obcou sa spája meno rodiny Ludanickovej, ktorá ju vlastnila okolo polovice 15. storočia . V tomto období sa meno obce uvádza ako "Csabi" (Chabi). Našlo sa tu neopevnené sídlisko zo železnej doby, ako aj rímsko – provinciálnej a halštatskej doby. Archeológovia objavili aj osídlenie z neolitu, sídlisko a kostrové pohrebisko lengyelskej kultúry a sídlisko zo staršej bronzovej doby.

 

Z majetkových spisov z roku 1533 sa dozvedáme, že v tomto období už patrila obec nitrianskemu biskupstvu v správe panstva Lukáčovce. V neskoršom období patrila obec rodine Ghyczyovcov. Strasti v dôsledku tureckých nájazdov neobišli ani obyvateľov obce . V roku 1601 Turci vypálili obec. Postupne sa však do obce vracal život . V roku 1715 mala obec 17 domácností a mlyn.

 

V  roku 1773 boli obyvatelia obce postihnutí epidémiou cholery. Na pamiatku obetí epidémie cholery obyvatelia obce dali postaviť morový stĺp, ktorý je dnes najstaršou stavebnou pamiatkou v obci. Významnou stavebnou pamiatkou je kaplnka z roku 1889, postavená na mieste staršej sakrálnej stavby, zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi. V obci sa nachádza aj zvonica, postavená v roku 1932na mieste niekdajšej drevenej zvonice. Návštevníkov obce upúta aj ďalšia malá sakrálna pamiatka, nachádzajúca sa pri križovatke železnice s hlavnou cestou nad železničnou stanicou. Je to socha Nepoškvrnenej matky Božej,ktorú dali postaviť v roku 1855 manželia Katarínaa Jozef Fuskoví.

 

 

Použité zdroje:

https://www.obeccab.sk/historia-obce.html

Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s. 216.

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

 

 

Súvisiace články

11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-...
21.03.2017 20:00

Poézia je blízka aj mladým zdravotníkom

Presvedčili sme sa o tom na oslavách Svetového dňa poézie.