Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.12.2019 06:19

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 5 ) Kozárovce

K obciam, ktoré si ctia cyrilo-metodské tradície,patrí aj obec Kozárovce, v okrese Levice. Cyrila a Metoda zobrazuje aj jedna z nástenných malieb kostola.
Obec sa nachádza najsevernejšej časti okresu ,v regióne Tekov, v blízkosti Slovenskej brány

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075, kedy prešla do majetku opátstva v Hronskom Beňdiku. Archeologické artefakty z obdobia z obdobia eneolitu, žiarový hrob zo staršej doby bronzovej a sídlisko z veľkomoravského obdobia potvrdzujú, že život ľudí v tejto lokalite pulzoval omnoho skôr.
Ľudia sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1912 sa obec stala železničnou križovatkou.
Významnou stavebnou pamiatkou obce je Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. V centre obce sa nachádza ''Trojičná socha''. Pre turistov je zaujímavé trojičné námestie, ktorého dominantou je veľké súsošie v životnej veľkosti "Najsvätejšej trojice a Sv. Archanjelov Urjela, Simiela, Orifiela a Zachariela" osadené v kaskádovitých vodopádoch.

Kruté časy prežívali obyvatelia Kozároviec a okolia v čase tureckého nebezpečenstva:

Keďže i obyvateľov tejto obce zasiahli udalosti 1. a 2. svetovej vojny, dnešní obyvatelia obce nezabúdajú na svojich predkov, na  ich počesť  postavili pamätníky. Na Námestí padlých sa nachádza trojmetrová bronzová "Slovenská brána"(jeden zo symbolov Kozároviec) na ktorej je plasticky zobrazená história obce a mená padlých.

V blízkosti obce sú viaceré zaujímavé lokality, najznámejšou a najnavštevovanejšou turistami je Hronský Beňadik .

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

18.08.2017 20:45

Zaujímavosti z archívu

Okrem toho, že archívne dokumenty sú cenným historickým prameňom, ponúkajú aj množstvo zaujímavostí, ktoré sú pre nás neraz impulzom k porovnávaniu, k analýze...
14.03.2018 12:45

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...