Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.12.2019 09:06

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 6 ) Bánov

 

Obec Bánov sa nachádza v okrese Nové Zámky.  Obec  má bohatú históriu, ktorú podmieňuje i jej poloha, keďže leží na starodávnej ceste, ktorá viedla z Moravy cez Šaštín, Bratislavu a Hlohovec do Ostrihomu, križujúc sa tu s Nitrianskou cestou.
​​​​​​​

Prvá písomná zmienka o Bánove sa nachádza na Zoborskej listine z roku 1113. Obec je spomínaná  od roku 1113 ako Kescu, neskôr Bankezu (1270), Bankezu ecclesiastica (1308), Bánkeszy (1773), Bankesi (1920), Bánovská Kesa (1945), Bánov (1948), maďarsky Bánkeszi. Obec Bánov v priebehu storočí vystriedala viacero zemepánov.  Na históriu obce mali vplyv aj  vpády Tatárov a Turkov.

V časoch, kedy bolo už tatárske a turecké nebezpečenstvo zažehnané, postihlo obyvateľov Bánova ďalšie nešťastie v podobe epidémie cholery, v roku 1831.  V 20. storočí  do života obyvateľov obce vstúpili dve svetové vojny. Po vojnových útrapách sa obec rýchlo spamätala. Obyvatelia obce sa pustili do zveľaďovania svojej obce, obnovila sa spolková činnosť.  V súčasnom období patrí obec medzi dobre prosperujúce obce, kde „to žije" športovými i kultúrno spoločenskými podujatiami, obyvatelia obce zachovávajú a pripomínajú si ľudové tradície.  Ako oddychová zóna slúži pre obyvateľov  i návštevníkov obce Bánovská Sihoť, kde návštevníci majú možnosť oddýchnuť si v príjemnom parčíku pri vode, deti pobehať na čerstvom vzduchu.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1842, kde súčasťou sakrálnych pamiatok je aj súsošie sv. Cyrila a Metoda.
​​​​​​​
Použitá literatúra:
https://www.banov.sk/obec-394/historia-obce-banov-/
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV , Matica slovenská 2012.

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková

 

 

Súvisiace články

15.01.2017 12:15

Robotika v strojárstve napreduje

Stredné odborné školy strojárskeho zamerania ponúkajú atraktívne študijné odbory, v ktorých vychovávajú absolventov pre potreby trhu práce.
18.08.2020 11:00

Menej úspešní žiaci vo vzdelávaní

Súčasťou pedagogického riadenia školy je dôsledné vypracovanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov a učiteľov, ktorého súčasťou by mal byť vnútorný plán na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Aj keď školy ...