Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.12.2019 04:38

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 7 ) Drahovce

Obec Drahovce / okres Piešťany/ je spomenutá v listine zoborského opátstva z roku 1113 pod názvom Debreď. V listine z roku 1309 sa už stretávame s pomenovaním Darrag.

V rokoch 1530, 1599 a 1663 Drahovce spustošili turecké vojská. Obec postihlo niekoľko veľkých povodní – v rokoch 1813, 1893 , 1925. V rokoch 1882 a 1897 vypukli v obci požiare. V roku 1882 bol v obci založený Dobrovoľný hasičský zbor. V rokoch 1830, 1850, 1866 a 1873 mnoho obyvateľov obce podľahlo cholere.
Koncom 19. storočia mnoho obyvateľov obce sa odsťahovalo za lepším životom do zámoria.
Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovali najmä cukrovú repu. V 18. storočí tu bola aj skláreň.
K pamätihodnostiam obce patrí rímskokatolícky kostol z roku 1777 a kaplnka s. Cyrila a Metoda z roku 1830 .
K pamiatkam patrí aj socha sv. Trojice z roku 1835 a  kalvária, ktorá bola vybudovaná z milodarov veriacich.
V blízkosti kostola sa nachádza súsošie sv. Františka a sv. Anny,ktoré v roku 1900 dali postaviť František Chudi a jeho manželka Anna. Tu nájdeme aj sochu sv. Vendelína, ktorá bola postavená v roku 1839. V parčíku v strede obce sa nachádzajú pomníky padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne, ako aj padlým v Slovenskom národnom povstaní.
Použitá literatúra:
Vályi, A.: Magyar Országnak leírása. Buda,1796.
Borovszky Samu – Sziklay János.: Magyarország monografiája. Budapest: Országos Monografia Társaság. 1896–1914.   Nyitra vármegye.
Foto: Helena Rusnáková,apríl 2019.