Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
24.12.2019 08:44

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 8 ) Radava

Na západnom úbočí Hronskej pahorkatiny, 10 km východne od Šurian, v okrese Nové Zámky, leží malebná obec Radava.

Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1237, avšak archeologické nálezy nasvedčujú tomu, že osídlenie v Radave siaha až do neolitu. Archeológovia objavili aj artefakty z doby bronzovej a staroslovanské sídlisko.

Poloha obce podmieňovala skutočnosť, že počas jej histórie ňou prechádzali rôzne vojská :v roku 1363 – 1364 táborili v hulskom a radavskom chotári vojská Karola Luxemburského, v rokoch 1429 – 1433 sa v Radave a jej okolí pohybovali vojská českých husitov, v roku 1606 sa Radava stala obeťou tureckého nájazdu a v roku 1703 v blízkosti obce táborilo cisárske vojsko generála Heistera.

Ani obyvatelia Radavy neboli ušetrení od hrôz dvoch svetových vojen. V 1. svetovej vojne padlo 23 a v 2. svetovej vojne 26 obyvateľov obce.

V obci sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok v podobe krížov, sôch a dva rímskokatolícke kostoly: kostol Ducha Svätého je barokový z roku 1700 (prešiel rekonštrukciou v poslednej tretine 20.storočia) a farský kostol sv. Cyrila a sv. Metoda z roku 1970. Na priečelí kostola sa nachádza farebná vitráž patrónov sv. Cyrila a sv. Metoda, autorom návrhu bol Ján Šimo- Svrček.

Súvisiace články

22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.
28.12.2016 08:15

Ako si vyberajú deviataci strednú školu?

Pri výbere strednej školy vraj často rozhoduje žiak a nie rodič. Ale je to tak? Žiaci si vyberajú strednú školu podľa svojich kamarátov. Jednoducho kam ide kamarát, tam chcem ísť aj ja. Nakoniec si treba uvedomiť, že prihlášku ...