Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.12.2019 06:23

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 9 ) Hul

Obec Hul leží v okreseNové Zámky. Na jej  území  bývali ľudia už v dobe kamennej . Chotár bol nepretržite osídlený od neolitu. Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1290.

Aj táto obec má bohatú históriu. Neraz ňou prešli i rôzne vojská: v roku 1287 boli v chotári umiestnené vojská Ladislava IV., v roku 1362 – 64 v chotári táborili vojská Karola Luxemburského, v roku 1465 v chotári táborili husitské vojská, čo malo vplyv aj na život obyvateľov.

Ani obyvateľov Hulu neobišli turecké nájazdy a hrôzy s nimi spojené. V roku 1531 bola obec úplne opustená. V roku 1533 sa obec od vyplienenia Turkami vykúpila dobytkom. Po roku 1543 podliehala cisárskemu a aj tureckému zdaneniu.

Keďže obec sa nachádzala v blízkosti Nitrianskeho kniežatstva, je pravdepodobné, že najstaršia tradícia kresťanstva a cirkvi v obci siaha až do tohto obdobia.

V obci pôsobil aj známy slovenský národný buditeľ – kňaz Juraj Holček, ktorý sa zaslúžil o postavenie kostola. Kostol bol postavený v roku 1863, čím si obyvatelia Hulu pripomenuli 1000. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Ohajskí zemania však boli proti zasväteniu kostola slovanským vierozvestcom. Kostol bol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Na priečelí kostola sú sochy sv. Cyrila a Metoda.

 

 

 

Súvisiace články

12.02.2017 12:15

Vrátili sa nadšení, obohatení o novú skúsenosť

Kto? Študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch Odkiaľ? Zo súťaže JA Social innovation Camp
22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.