Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.11.2018 17:41

Obchodná akadémia v Šuranoch sa zapojila do programu EUROSCOLA

 

Obchodná akadémia v Šuranoch sa zapojila do programu EUROSCOLA, ktorého vyhlasovateľom je Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Činnosti žiakov v rámci projektu nám priblížili učiteľky odborných predmetov Ing. Jana Mistríková a Ing. Ivana Tóthová:

„Naša škola má bohatú 70. ročnú históriu a množstvo úspešných absolventov. Neustále sa zdokonaľujeme, hľadáme nové možnosti, sledujeme dianie v spoločnosti. Z tohto dôvodu sme pripravili projekt pod názvom: „MOJE PRVÉ EUROVOĽBY".

Hlavným impulzom zapojenia sa do súťaže bola informácia Eurobarometra, že takmer 70% Slovákov nemá vôbec záujem o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

(zdroj: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/m-j-2018/tla-ov-konferencia-k-vysledkom-eurobarometra-2018.html).

Táto alarmujúca situácia bola pre nás podnetom presvedčiť našich žiakov a širokú verejnosť o dôležitosti a potrebe zúčastniť sa týchto volieb. Mnohí z našich žiakov budú práve v roku 2019 prvovoličmi, preto sme sa rozhodli simulovať voľby do Európskeho parlamentu. Simuláciu volieb sme zinscenovali v nasledovných aktivitách:

 • Beseda so súčasným europoslancom

 • Inscenácia Eurovolieb 2019

 • Prieskum verejnej mienky

 • Zapojenie sa do iniciatívy „Tentoraz idem voliť"

 • Úvaha o zmysle a úspešnosti projektu

 • Moje prvé Eurovoľby" (esej)"

   

  "Všetci žiaci, ktorí sa do podujatia zapojili, pracovali s veľkým elánom", skonštatovali organizátorky podujatia.

  Súvisiace články

  30.01.2016 22:30

  List pánu premiérovi

  Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...
  11.01.2020 16:04

  Na matematike prakticky

  Úvod do počítania povrchu kvádra na praktickej úlohe zo života.