Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 11:24

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka sa tradične odohráva kladsicky na vyučovaní v triede. Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach mali možnosť ju stráviť netradične v priestoroch Tekovského múzea na Výstave o 1. ČSR, pretože si tento mesiac pripomíname storočnicu od jej založenia. Vznik Československa 28. októbra 1918 bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny a vďaka ktorej bolo uplynulé storočie aj slovenským storočím. Študenti žiaľ o týchto udalostiach nemajú dostatočné vedomosti, a tak táto výstava a skvelý odborný výklad pracovníka Tekovského múzea priblížili študentom udalosti spred sto rokov, ako i lokálne dejiny z tohto obdobia, čo bolo nesmierne zaujímavé. Študenti po celý mesiac budú mať príležitosť debatovať o spomínanej problematike i v rámci mikroprojektov, ktoré budú počas hodín Občianskej náuky uskutočňovať. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia poznali svoju históriu, históriu občianstva svojej vlasti, aby sa stali aktívnmi a plnohodnotnými občanmi svojej vlasti.

Súvisiace články

22.04.2017 16:15

O spolupráci Jozefa Karola Viktorina a Andreja Sládkoviča

20. apríla sme si pripomenuli 145.výročie úmrtia Andreja Sládkoviča . Jeho prvým súborným dielom boli Spisy básnické , vydané v roku 1861. Pri vydávaní tohto diela úzko spolupracoval s Jozefom Karolom Viktorinom.
13.01.2017 22:00

Zo spomienok Jozefa Karola Viktorina

Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského. V tomto roku si však pripomenieme aj niekoľko ďalších výročí významných osobností, ku ktorým patrí i Jozef Karol Viktorin (195.výročie narodenia).
23.02.2017 07:30

Geometriu je potrebné posilniť na základných školách

Žiaci nemajú dostatočné vedomosti a zručnosti z geometrie.