Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 11:24

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka sa tradične odohráva kladsicky na vyučovaní v triede. Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach mali možnosť ju stráviť netradične v priestoroch Tekovského múzea na Výstave o 1. ČSR, pretože si tento mesiac pripomíname storočnicu od jej založenia. Vznik Československa 28. októbra 1918 bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny a vďaka ktorej bolo uplynulé storočie aj slovenským storočím. Študenti žiaľ o týchto udalostiach nemajú dostatočné vedomosti, a tak táto výstava a skvelý odborný výklad pracovníka Tekovského múzea priblížili študentom udalosti spred sto rokov, ako i lokálne dejiny z tohto obdobia, čo bolo nesmierne zaujímavé. Študenti po celý mesiac budú mať príležitosť debatovať o spomínanej problematike i v rámci mikroprojektov, ktoré budú počas hodín Občianskej náuky uskutočňovať. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia poznali svoju históriu, históriu občianstva svojej vlasti, aby sa stali aktívnmi a plnohodnotnými občanmi svojej vlasti.

Súvisiace články

01.02.2017 18:30

Patríme k vám

"Patríme k vám" je názov ďalšieho úspešného projektu Základnej školy G.Bethlena v Nových Zámkoch. Projekt je podporovaný a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia sumou 3 400 eur.
31.10.2018 22:48

Dráma slobody ako téma konferencie

Mesto Trnava „ slovenský Rím“ si tento rok pripomenulo 780. výročie udelenia slobodných kráľovských výsad (1238). Na spomínaný výnimočný historický medzník poukázali aj organizátori vedeckého podujatia. Dňa 25. 10. 2018 sa n...