Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 11:24

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka sa tradične odohráva kladsicky na vyučovaní v triede. Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach mali možnosť ju stráviť netradične v priestoroch Tekovského múzea na Výstave o 1. ČSR, pretože si tento mesiac pripomíname storočnicu od jej založenia. Vznik Československa 28. októbra 1918 bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny a vďaka ktorej bolo uplynulé storočie aj slovenským storočím. Študenti žiaľ o týchto udalostiach nemajú dostatočné vedomosti, a tak táto výstava a skvelý odborný výklad pracovníka Tekovského múzea priblížili študentom udalosti spred sto rokov, ako i lokálne dejiny z tohto obdobia, čo bolo nesmierne zaujímavé. Študenti po celý mesiac budú mať príležitosť debatovať o spomínanej problematike i v rámci mikroprojektov, ktoré budú počas hodín Občianskej náuky uskutočňovať. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia poznali svoju históriu, históriu občianstva svojej vlasti, aby sa stali aktívnmi a plnohodnotnými občanmi svojej vlasti.

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
01.05.2017 19:15

Mladí Tlmačskí zvárači na medzinárodnej súťaži ZLATÝ POHÁR LINDE

Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch opäť bodovali a odniesli si domov bronzové poháre.