Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 11:24

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka sa tradične odohráva kladsicky na vyučovaní v triede. Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach mali možnosť ju stráviť netradične v priestoroch Tekovského múzea na Výstave o 1. ČSR, pretože si tento mesiac pripomíname storočnicu od jej založenia. Vznik Československa 28. októbra 1918 bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny a vďaka ktorej bolo uplynulé storočie aj slovenským storočím. Študenti žiaľ o týchto udalostiach nemajú dostatočné vedomosti, a tak táto výstava a skvelý odborný výklad pracovníka Tekovského múzea priblížili študentom udalosti spred sto rokov, ako i lokálne dejiny z tohto obdobia, čo bolo nesmierne zaujímavé. Študenti po celý mesiac budú mať príležitosť debatovať o spomínanej problematike i v rámci mikroprojektov, ktoré budú počas hodín Občianskej náuky uskutočňovať. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia poznali svoju históriu, históriu občianstva svojej vlasti, aby sa stali aktívnmi a plnohodnotnými občanmi svojej vlasti.

Súvisiace články

06.06.2017 07:00

Budúcnosť slovenského školstva

Pod takýmto názvom uviedli na školskom servise TASR súťaž pre učiteľov, študentov a žiakov. Súťaž spočívala v opise zmien čo by sme chceli a ako zmeniť alebo naopak vyzdvihnúť v súčasnom školstve a odporučiť ponechať aj v budúc...