Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.03.2020 14:22

Ocenenie „Škola eTwinning 2020 – 2021“ udelená trom desiatkam slovenských škôl

 

Viac ako dve tisícky európskych škôl a tri desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2020-2021, o ktoré sa mohli uchádzať od konca minulého roka. Proces výberu škôl podliehal mnohým prísnym kritériám, ktoré boli nastavené CSS v Bruseli.  Každá škola, ktorá sa uchádzala o ocenenie Školy eTwinning musí byť súčasťou programu eTwinning minimálne 2 roky, má aktívne zapojených viac učiteľov a riaditeľa školy, aktívne projekty a projekty s národným certifikátom kvality, či aktívnu spoluprácu učiteľov školy so zahraničnými partnermi, zapojenie sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning. Škola tiež musí spĺňať mnohé kritériá súvisiace so začlenením projektu eTwinning do školského vzdelávania, ako i mnohé náležitosti súvisiace so zabezpečením  bezpečnosti používania internetu vo vzdelávaní.

Školy eTwinning sú modelom pre iné školy a zaväzujú sa zastávať úlohu ambasádora pre iné školy nachádzajúce sa v jej oblasti/regióne formou aktívnej podpory programu eTwinning a šírenia svojich úspechov čo najväčším množstvom prostriedkov: dni otvorených dverí, informačné brífingy a mentorské systémy. Aktívne vytvárajú možnosti profesionálneho rozvoja prístupné pre iné školy nachádzajúce sa v ich oblasti. Školy eTwinning sú inkluzívne a inovatívne učiace sa organizácie, ktoré sa zaviazali k inkluzívnosti na každej úrovni a aktívne hľadajú spôsoby na tvorbu inkluzívneho prostredia pre študentov s rôznymi schopnosťami a z rôznych kultúrnych prostredí, ich rodičov a širšiu komunitu. Učitelia v školách eTwinning sa zaviazali rozvíjať celú školu ako učiacu sa organizáciu. Využívajú program eTwinning na podporu svojho vzdelávacieho programu a vyučovanie podľa neho pomocou inovatívnych pedagogických modelov, ku ktorým, okrem množstva iných prístupov, patrí spoločné vzdelávanie, vzdelávanie orientované na študenta, flexibilné prístupy k vzdelávacím časom a vzdelávacím priestorom.

Program eTwinning udelením prestížneho ocenia Škola eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu. Podľa slov Beáty Kováčovej, riaditeľky ocenenej Obchodnej akadémie v Leviciach, „zaiste najväčším prínosom práce v projekte eTwinning je vzájomná komunikácia, spolupráca a zdieľanie vzdelávacích zdrojov v rámci Európy. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe."

Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na webe eTwinning.

Oceneným školám a ich učiteľom a žiakom gratulujeme!

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

 

 

Súvisiace články

18.05.2016 19:45

Revolúcia v motivácii žiakov učiť sa

K najväčším súčasným problémom učiteľov, vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, sa radí nezáujem žiakov učiť sa.