Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
05.05.2019 09:58

Od básne k Dunaju

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a Literárny klub GENERÁCIE boli organizátormi literárneho pásma OD BÁSNE K DUNAJU . Účastníci podujatia,konajúceho sa 4.mája 2019 v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka sa oboznámili s básnickou a prekladateľskou tvorbou Jitky Rožňovej.

Vysokoškolská učiteľka,spisovateľka novinárka, publicistka a prekladateľka Jitka Rožňová prítomným priblížila nielen svoju tvorbu, ale previedla ich aj pomyselnou plavbou po rieke Dunaj cez básne z antológie poézie klasikov, ktoré sú obsahom knihy Veľký pán Dunaj. Antológia prináša v origináloch a v prekladoch do slovenčiny vybraných spravidla desať básní od desiatich básnikov klasikov národných literatúr z každého podunajského štátu, t. j. z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Na príprave tohto diela sa Jitka Rožňová aktívne podieľala prekladom básní maďarských autorov do slovenského jazyka.

Podujatie bolo rozdelené do troch blokov. V prvom bloku v podaní členiek LK Generácie, ako aj samotnej autorky odzneli najnovšie verše Jitky Rožňovej.

V druhom bloku boli odprezentované ukážky z prekladateľskej tvorby Jitky Rožňovej.

Tretí blok bol otvorený hudbou – valčíkom Johanna Straussa ml. : Na krásnom modrom Dunaji, po ktorom nasledovali básne o Dunaji v preklade Jitky Rožňovej.

O autorke

Jitka Rožnová sa narodila v Českom Brode, od dvoch rokov žije v Nových Zámkoch. Stredoškolské štúdium absolvovala v Bratislave. Od skončenia doktorandského štúdia prednáša na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. V súčasnosti žije a tvorí v Nových Zámkoch a v Bratislave. Prekladá z jazyka maďarského hlavne krásnu a umenovednú literatúru. Podieľa sa na organizovaní literárnych podujatí a festivalov, vedie a publikuje rozhovory, recenzie. Je držiteľkou viacerých ocenení za poetickú tvorbu.

Jitka Rožňová je aktívna aj v Literárnom fonde, spolupracuje s Maďarským inštitútom v Bratislave a s OZ Bratislavské rožky .

 

Súvisiace články

03.10.2017 14:49

Žiaci z Košíc upozornili na vážne ochorenie kostí.

Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nechýbali dojímavé momenty. O jeden taký sa postarala aj hŕstka detí, ktorá svojou účasťou na najstaršom bežeckom podujatí v Európe upozornila na vážny druh rakoviny kostnej drene.