Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
08.03.2016 11:00

Odkaz mladej generácie - voľby 2016

Rýchla analýza volieb 2016 ukázala ako volila veková kategória 18-21 rokov. Výsledky odhaľujú zúfaly stav súčasného školstva a jeho neschopnosť reagovať na potreby, témy dnešnej mladej generácie.

Rýchla analýza volieb 2016 ukázala, že veková kategória 18-21 rokov volila nasledovne : ĽS Naše Slovensko – 22,7%, SaS – 17,7%, OľaNO-NOVA – 12,6%, SME -RODINA – 11,4%, SMER –SD 7.6%, Sieť – 7%, SNS – 5,5%.

Tieto výsledky odhaľujú zúfaly stav súčasného školstva a jeho neschopnosť reagovať na potreby, témy dnešnej mladej generácie. V tejto chvíli už nejde o to, ako mládež volila. Ide o viac. Zamyslenie sa nad tým, ako pomáhame formovať názory tých, ktorí majú o niekoľko rokov vytvárať hodnoty, systém, bezpečie, budúcnosť tejto krajiny.

Vo výbere mladých dominujú strany, ktoré sú postavené na silnej kritike všetkého a každého, neponúkajú systémové riešenia, ponúkajú spoločnosti výrazne kontroverzné postoje, odmietajú prevziať zodpovednosť a stačí im „pár dní“, aby dosiahli čo chcú. Na základe týchto výsledkov to vyzerá, že dnešné hodnoty a postoje mladých sú kritizovať (čo je istým spôsobom prirodzené vývinové štádium), neniesť zodpovednosť za nič a byť celebrita známa „mnohými odtieňmi bulváru“.

Čo to ale znamená pre školstvo? Myslím si, že je načase pozrieť sa do zrkadla a opýtať sa, či ponúkame predovšetkým stredoškolskej generácii, dostatočný priestor na diskusiu v škole. Či dokážeme s mládežou udržať krok v témach, ktoré ich zaujímajú. Či ich správne vedieme k analytickému a syntetickému mysleniu. Taktiež, či ich dostatočne vedieme k schopnosti argumentovať, mať vlastný názor, ktorý ale obstojí. Zamyslime sa nad tým, do akej miery sa rozprávame v školách o morálke, hodnotách a či podporujeme ich tvorbu a nie deštrukciu. Ako vedieme deti k tomu, aby boli schopní orientovať sa v preplnenom informačnom svete? Nezabúdajme, že mládeži stačí málo, aby bola ľahko manipulovateľná. Keď im neponúkneme pôdu na bezpečnú diskusiu v škole, či doma, budú hľadať odpovede na svoje otázky na sociálnych sieťach, v rôznych zoskupeniach alebo v médiách.

Nášmu výchovno-vzdelávaciemu procesu zazvonil budíček. Kvalita školstva nezávisí len od priamo merateľných výstupov (známky, testovania, maturity, finančné zdroje, rôzne štatistické údaje) ale aj od hodnôt, myšlienok, ktoré sú prezentované našimi študentmi - našimi deťmi.

Súvisiace články

29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.
03.12.2016 17:15

ZENIT opäť na pôde SOŠ technickej Tlmače

Cieľom súťaže je podporiť talentovanú mládež, ktorá rozvíja svoje vedomosti a zručnosti v oblasti strojárstva.
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.