Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.03.2018 20:12

Okrytá história cechov v Rožňave

Aké cechy boli v minulosti v Rožňave? Ako vyzeral cechový život? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nám zodpovie putovná výstava „Rožňavské cechy", inštalovaná v Muzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch, ktorej kurátorkou  je Mgr. Sylvia Holečková ( Banícke múzeum Rožňava).

Výstava dokumentuje bohatý cechový život v meste Rožňava. Zaujme nie len písomným, ale  predovšetkým mimoriadne bohatým, 300 – 500 rokov starým trojrozmerným cechovým materiálom, hlavne cechovými truhlicami, zvolávacími tabuľkami, pečatidlami a cechovými nádobami, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života. Dnes je tento materiál súčasťou zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.

Túto zaujímavú výstavu si môžeme pozrieť v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch od 23. marca do 19. mája 2018.

Súvisiace články

18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...