Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
25.09.2020 14:30

OPEN SPACE – STEM knižnica u nás v škole.

Budúcnosť vzdelávania podľa World Economic Forum (WEF, Svetové ekonomické fórum) je v úzkom vzťahu s výučbovými cieľmi a aktivitami školy.

WEF podáva prehľad hlavných edukačných faktorov, ktorými sa vyznačuje inovatívna škola:

 • Globálne (digitálne) občianstvo,
 • Inovatívne a tvorivé myslenie,
 • Digitálna gramotnosť,
 • Sociálne vzťahy,
 • Personalizované a samostatné učenie,
 • Kolaboratívne orientovaná výučba,
 • Celoživotné učenie.

Prípadové štúdie vybraných škôl z celého sveta, ktoré sa zúčastnili zasadnutia WEF,  popisujú potenciál ideálnej „školy budúcnosti" tézami:

 • Výchova generácie zelených lídrov pre budúcnosť (Indonézia),
 • Príprava budúcich lídrov kombináciou tvrdých a mäkkých zručností (Kanada),
 • Aplikácia inovatívnych schopností v lokálnom kontexte (Mali),
 • Integrácia globálnych perspektív do budovania sociálnych kompetencií (Fínsko),
 • Využitie zdieľanej mapy pokroku pri budovaní potrebných kompetencií (Veľká Británia).

 

Dôležitým aspektom identifikácie potenciálu „školy budúcnosti" je spoznať potenciál a záujmy žiakov. Vytvoriť žiakom podnetné prostredie, v ktorom sa bude formovať tímová spolupráca, rozvíjať kreativita, tvorivé myslenie je úloha, ktorú sme si nielen určili, ale aj splnili v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia.

 

Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme vytvorili OPEN SPACE priestor – STEM knižnicu, v ktorej žiaci nájdu miesto pre rozvoj záujmov a bádateľskú činnosť, a to hlavne v oblasti STEM vzdelávania. V OPEN SPACE priestore sa nachádza STEM knižnica s technicky zameranou literatúrou, populárne „vakové sedenie", ale aj kancelárske stoly so stoličkami a tlačiareň.

 

Tešíme sa z nového podnetného prostredia, ktoré podporuje rozvoj potenciálu každého žiaka a vytvára príležitosti pre prvé start -up.

Ing. Ľubová Beáta, PhD.

Súvisiace články

12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...