Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
15.06.2018 04:48

Osobné údaje a GDPR pre školy a školské zariadenia

Ako by mal vyzerať súhlas dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí? Čo musia obsahovať zmluvy so sprostredkovateľom, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí? Ako treba upraviť pracovné zmluvy zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi? Ak máte ďalšie otázky, ktoré vás trápia, môžete nám ich zaslať najneskôr do 5 dní pred konaním webinára na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Všetky otázky vám zodpovieme online počas webinára.

Vzhľadom na to, že nariadenie GDPR od 25. 5. 2018 výrazne sprísnilo zásady spracúvania osobných údajov detí na školách a v školských zariadeniach, pripravili sme pre vás webinár, počas ktorého pomôžeme pedagógom nastaviť systém spracúvania osobných údajov žiakov tak, aby bol v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov a požiadavkami GDPR.

Lektor:

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobí v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. Na Úrade na ochranu osobných údajov úspešne absolvoval skúšku na získanie postavenia zodpovednej osoby. Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Program:

Nová právny úprava pre školy
Výklad pojmov podľa GDPR
Základné zásady podľa GDPR
Základy vedenia dokumentácie OOÚ s školách
Súhlas žiakov a študentov so spracúvaním osobných údajov
Právne základy spracúvania osobných údajov v školách
Zmluvy podľa GDPR
Zmeny v informačnej povinnosti
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov a učiteľov školy
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Spracovateľské činnosti
Aplikačné problémy novej právnej úpravy

Cena: Cena 48 € s DPH

Karin Mikulášová a Dávid Vrtaňa, Poradca Podnikateľa