Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.07.2018 18:04

Osvojovali si metodiku vyučovania občianskej náuky

Kde?  V Nových Zámkoch.

Kedy? V školskom roku 1923/1924.

 

 

V školskom roku 1923/24 boli zavedené do ľudových škôl nové učebné predmety - občianska náuka a výchovné ručné práce pre chlapcov.

Učiteľstvo nebolo o nových predmetoch poučené. Aby boli učitelia poučení, nariadil pán školský inšpektor Kurinský kurzy občianskej náuky. Kurz trval dva dni – 11. a 12.mája. Po teoretickej prednáške pána inšpektora Kurinského a debate učiteľov z celého školského okresu, boli praktické výstupy. Kurz sa konal v Sokolovni, výstupy učiteľov s deťmi boli na javisku.

Z našej školy mali výstupy učitelia Holubec, Michnay, Ferenčíková a Žišková. Po každom výstupe bol rozbor látky a kritika. Celý kurz mal veľký význam, lebo mnohí učitelia chápali občiansku náuku ako predmet náučný a prehliadali stránku výchovnú. Práve tá bola týmto kurzom zdôraznená."  (Zdroj info:  Kronika novozámockej Ľudovej školy.)

 

Súvisiace články

11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-...
14.03.2018 07:11

Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018

eTwinning na začiatku marca bilancoval svoju celoročnú prácu prostredníctvom Európskej súťaže o najlepší eTwinning projekt, a dve slovenské školy sa tešia z európskeho víťazstva.
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...