Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.07.2018 18:04

Osvojovali si metodiku vyučovania občianskej náuky

Kde?  V Nových Zámkoch.

Kedy? V školskom roku 1923/1924.

 

 

V školskom roku 1923/24 boli zavedené do ľudových škôl nové učebné predmety - občianska náuka a výchovné ručné práce pre chlapcov.

Učiteľstvo nebolo o nových predmetoch poučené. Aby boli učitelia poučení, nariadil pán školský inšpektor Kurinský kurzy občianskej náuky. Kurz trval dva dni – 11. a 12.mája. Po teoretickej prednáške pána inšpektora Kurinského a debate učiteľov z celého školského okresu, boli praktické výstupy. Kurz sa konal v Sokolovni, výstupy učiteľov s deťmi boli na javisku.

Z našej školy mali výstupy učitelia Holubec, Michnay, Ferenčíková a Žišková. Po každom výstupe bol rozbor látky a kritika. Celý kurz mal veľký význam, lebo mnohí učitelia chápali občiansku náuku ako predmet náučný a prehliadali stránku výchovnú. Práve tá bola týmto kurzom zdôraznená."  (Zdroj info:  Kronika novozámockej Ľudovej školy.)

 

Súvisiace články

20.02.2016 23:30

Kde (za)ostali ZUŠ-ky 2?

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov. Dúfam, že sa dostane aj na učiteľov ZUŠ.
30.01.2016 22:30

List pánu premiérovi

Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...
11.05.2016 13:15

Rozvoj spolupráce na úrovni škola-podnik

Spoločným cieľom v rámci vzájomnej spolupráce je stanoviť priority pre strednú odbornú školu tak, aby čo najviac uspokojovali potreby trhu práce v regióne, čo najviac uspokojovali požiadavky žiakov, ale zároveň aby škola dosah...