Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Autor: Ing. Jana Hollá
13.11.2016 17:00

Otvorenie strediska duálneho vzdelávania pre žiakov SOŠ technickej v Tlmačoch

Nové, moderné vybavenie dáva záruku pre kvalitnú prípravu žiakov v duálnom vzdelávaní.

Dňa 19.10. 2016 v priestoroch ZF Slovakia a.s. v Leviciach prebehlo slávnostné otvorenie Strediska duálneho vzdelávania. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo vedenie spoločnosti ZF Slovakia a.s., zástupcovia z radov vedúcich pracovníkov spoločnosti, zástupcovia nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupca rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a ďalší hostia. Všetci sa zhodli na tom, že podporovať technické vzdelávanie je veľmi dôležité a že spolupráca so súkromným sektorom je pre nedostatok finančných prostriedkov v školstve nevyhnutná. Veľmi zaujímavú myšlienku vyslovil Peter Doll, predseda predstavenstva ZF Slovakia, „je potrebné podporiť región a presvedčiť absolventov, aby neutekali za hranice, ale aby sa stali súčasťou našej spoločnosti.“ Z rúk pani riaditeľky SOŠ technickej v Tlmačoch, Ing. Mrázovej prevzal Ďakovný list sa spoluprácu.

 

Súvisiace články

22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...