Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.04.2018 20:33

Otvoril dvere histórie dokorán

Kto? Známy historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

Kde? V Nových Zámkoch.

 

Bitka o Nové Zámky a turecké vojny na Slovensku boli ťažiskovými témami besedy historika, spisovateľa a vydavateľa Pavla Dvořáka so svojimi čitateľmi a zároveň i záujemcami o históriu, v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Podujatie sa konalo dňa 18.apríla 2018 v spoločenskej sále knižnice.

Už prvý pohľad na naplnenú sálu nasvedčoval tomu, že v meste Nové Zámky je mnoho obyvateľov,ktorí majú záujem o históriu,ktorá na dôvažok v tomto prípade bola podaná známym, uznávaným historikom. Pavel Dvořák je autorom viac ako dvoch desiatok kníh, ku ktorým patrí rozsiahly cyklus Stopy dávnej minulosti s podtitulom „dejiny Slovenska v príbehoch".

V súčasnosti dopisuje deviaty zväzok, Posledný Turek na Slovensku.
Kniha rozpráva o najvýznamnejších udalostiach 17. storočia, o stavovských povstaniach, porážke Turkov pri Viedni v roku 1683 a páde Budína o rok neskôr.

 

Účastníci besedy sa dozvedeli mnoho faktov z historického obdobia,ktoré je popísané v pripravovanej knihe, ktorá by sa mala podľa plánu dostať k čitateľovi na jeseň tohto roku.

 

Súčasťou podujatia bola autogramiáda.

Súvisiace články

29.12.2016 11:45

Plánovanie v školskom prostredí

Každá organizácia musí počítať s tým, že jej činnosť v budúcnosti a jej rozvoj je spojený so zmenami, ktoré sa dotknú aj personálneho plánovania. Potreba pracovnej sily na zabezpečenie chodu každej organizácie vyplýva z jej cie...
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...