Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kamila Bažíková
11.09.2020 10:29

Pamäťový trenažér pre učiteľov Obchodnej akadémie

Efektívne zapamätanie – pojem známy aj neznámy. Učitelia sa často pýtajú žiakov „ Pamätáte si to? Hovorili sme o tom minulý týždeň na hodine, rozprávala som vám príbeh.....aha, áno už si spomíname."

Niekoľko učiteľov a vedenie Obchodnej akadémie Račianska mali možnosť dozvedieť sa viac o tajomstvách ľudskej pamäte, spôsoboch a technikách zapamätávania priamo od profesionálnych lektoriek, v rámci projektu Erasmus+.

Príjemné vidiecke prostredie Beskýd podnietilo naše sebaspoznávanie, uvedomenie si svojho typu osobnosti s pozitívnymi aj negatívnymi črtami, prinieslo nové poznatky o syndróme vyhorenia, ako aj čas na tréning relaxačných techník. Pamäťové asociácie: - straka – kľúče, kabelka – semafor, ale aj tvorba príbehu o európskych krajinách, ako aj vytvorené myšlienkové mapy nám naozaj ešte aj dnes zostali v pamäti.

Pridanou hodnotou bola návšteva blízkej hradnej zrúcaniny – rarita Európy – atraktívna prechádzka rozáriom a aj miestna výroba keramických záhradkárskych predmetov. Jednoducho -  kreatívne vzdelávanie, nadšený tím učiteľov, perfektné tréningové aktivity, vhodné prostredie českého vidieka s možnosťou popoludňajšieho relaxu a upevnené kolegiálne vzťahy.

 

Súvisiace články

03.02.2020 19:35

Nastavme si zrkadlo - výsledky testovania PISA 2018

V decembri boli zverejnené výsledky pravidelného medzinárodného testovania žiakov PISA za rok 2018. Testovanie sa koná každé tri roky a Slovensko sa ho zúčastňuje od roku 2003. Ide teda už o 6. cyklus testovania, ktoré nastavuj...