Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.05.2017 17:15

Patril k najvzdelanejším mužom svojej doby

O kom hovoríme? O Ondrejovi ( Andrejovi) Cabanovi ( 7.december 1813, Selce – 2.máj 1860, Komjatice )

Ondrej Caban patrí k tým osobnostiam slovenskej histórie, ktorým právom patrí aj prívlastok národný buditeľ.

Narodil v jednoduchej slovenskej rodine 7. decembra 1813 v obci Selce pri Banskej Bystrici. Po absolvovaní Ľudovej školy a gymnázia v Banskej Bystrici pokračoval na ceste za vzdelaním v Leviciach, v Ostrihome a v Trnave.

Jeho rozhodnutie stať sa kňazom bolo pevné. Od roku 1828 študoval v Trnave katolícku teológiu, ktorej štúdium ukončil v roku 1834. Za kňaza bol vysvätený v Ostrihome dňa 22. februára roku 1837. Príčinou neskoršieho vysvätenia bolo nenaplnenie veku potrebného na prijatie do presbyteriátu. V roku 1844 sa stal farárom v Komjaticiach, kde pôsobil až do svojej smrti. Ondrej Caban patrí k tým osobnostiam slovenskej histórie, ktorým právom patrí aj prívlastok národný buditeľ. Počas svojho pôsobenia v službách cirkvi aktívne podporoval pospolitý ľud, staral sa o rozvoj vzdelanosti svojich farníkov, pre Komjatičanov a ľudí z blízkeho okolia založil nedeľnú školu, podporoval spolky striezlivosti, spolupracoval s významnými osobnosťami kultúrno-spoločenského života 19. storočia, medzi ktorých nesporne patrili Ľudovít Štúr, Juraj Holček, Martin Hattala, Jozef Sčasný a mnohí ďalší. Otvorene bojoval za práva slovenského ľudu, o čom svedčí i to, že sa roku 1846 spolu s Jurajom Holčekom zúčastnili tzv. Tatrínskeho vyslanectva za účelom potvrdenia stanov spolku Tatrín u Kráľovskej rady v Budíne. Za svoje slovenské národné presvedčenie, za verejné pranierovanie praktík maďarizácie v Nitrianskej župe bol prenasledovaný. V roku 1849 musel utiecť z komjatickej fary pred maďarskými žandármi. Jeho úniková cesta viedla cez Bruck, Ráb, Pešť. Napokon sa dostal do Viedne. Ani v tomto období nezaháľal, ale pomáhal tam, kde to bolo najpotrebnejšie. Staral sa o chorých a ranených vojakov. Po návrate do Komjatíc pokračoval nielen v národnobuditeĺskej činnosti, ale v roku 1850 naplnil svoj cieľ. V tomto roku sa ukončila rekonštrukcia komjatického Kostola sv. Petra a Pavla. V obci Černík vyzbieraním základu 1 200 zlatých prispel k postaveniu kaplnky. Ondrej Caban bol podporovateľom aj založenia Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha.

 Cítiac príchod smrti, rozlúčil sa s priateľmi a farníkmi a usporiadal svoj majetok. V závete poukázal 100 zlatých na Spolok sv. Vojtecha. Krátko pred smrťou písal Jozefovi Karolovi Viktorinovi: „ Drahý brat v Kristu! Na spolok sv.Vojtecha tu posielam dar 100 zlatých.,p. Boh Vás všetkých žehnaj! Já som 28. apr. 1860 v Komjaticiach—až do smrti oddaný O.Caban.“ Svoju vlastnú knižnicu poslal do banskobystrického seminára s prípisom: „ Drahý brat! Tu Vám posielam bednu kníh : urobte s nimi jako chcete. Pán Boh nech Vás požehná a celý národ. Zostávajte s Kristom Pánom! Som Váš verný ctiteľ Andr. Caban. V Komjaticiach 26./4, 860. ( k čomu dodal: Syn smrti ). Pri písaní svojej poslednej vôle a deĺbe svojho skromného majetku pamätal pripravil aj návrh nápisu na svoj pomník: „ Ó Ježiš najmilejší ! Popraj oslávenie hriechov odpuštenie Caban Ondrejovi, tvojmu kňazovi, vernému sluhovi, který 47. veku skonal (…..) 1860.roku.

 Zomrel 2. mája 1860. Komjatický učiteľ Ján Kanka sa postaral o dôstojnú rozlúčku s kňazom. Smútočný obrad bol ukončený piesňou : „ ...Už sa my odtiaľ bereme / Tatíčko náš v prachu matky/ A večnú slávu prajeme!/ Slávu Ti blahej pamiatky./ Matko, plná milosti,/ráč prijať do radostí/ Ty si tá nebeská brána/ Ty ráč osláviť Cabana.“

Komjatičania sa o hrob Ondreja Cabana dodnes dôstojne starajú. Pri pomníku, ktorý bol postavený v roku 1927, sú stále kvety.

 ------------------

 

Pramene: 1. Andiová,M.: Krivdy nestrpel, slovenský ľud miloval. Život a dielo Ondreja Cabana. In: file:// F:/ Ondrej Caban/ KULTURA – Dvojtýždenník záviský od etiky. 2. Ondrej ( Andrej) Caban – národný buditeľ. In: Polhorec, S.- Gálik,J.: Komjatice, obecný úrad Komjatice, 1991, s. 28 – 30. 3. Andrej Caban. In.: Sokol, 1862, Budín

Súvisiace články

16.01.2019 11:11

Momentky z návštevy Múzea polície

Múzeum polície Slovenskej republiky sídli od roku 1992 na Gunduličovej ulici, ide o dôležitú súčasť objektu Palisád historického centra mesta Bratislavy v tesnej blízkosti Grassalkovichovho paláca. Hlavným zriaďovateľom múzejné...