Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
22.06.2020 22:37

Plodná online debata študentov OA Levice s europoslancom Robertom Hajšelom

I keď sa školský rok nezadržateľne blíži ku svojmu koncu, študenti Obchodnej akadémie v Leviciach absolvovali online debatu a europoslancom Robertom Hajšelom. Diskusia bola veľmi živá a podnetná a študenti si rozšírili svoje obzory o fungovaní súčasnej EÚ, hlavne sa zaujímali o to, ako sa EÚ vysporadúva s pandémiou COVID-19.

Pán Hajšel podrobne informoval študentov, ako si Európsky parlament plní svoje úlohy v týchto mimoriadnych časoch, hovoril o podpore jednotlivých členských štátov v čase pandémie koronvírusu a o tom, ako Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu COVID-19 - Plán obnovy pre Európu a aké konkrétne nástroje ponúka na naštartovanie ekonomiky. V diskusii zodpovedal študentom na všetky ich zvedavé otázky, priblížil prácu poslanca v Európskom parlamente, vo výboroch a delegáciách EP. Venoval sa i poslednému zasadnutiu EP v Bruseli.

Podľa slov študenta 1.B triedy Adriána Németha bola online debata s pánom Hajšelom  veľmi zaujímavá a podnetná a študenti  sa tešia, že sa dozvedeli mnoho nových informácií o dôležitých rozhodnutiach EP priamo z „prvej ruky" od pána europoslanca.

Ďalšia časť spoločnej debaty bola zameraná na mládež a jej budúcnosť v EÚ. Pán poslanec poukázal na potrebu podpory mladých ľudí v potrebe vzdelávať sa a cestovať, k čomu prispievajú rôzne programy a projekty EÚ, hovoril o kľúčových úlohách EÚ v mládežníckej politike. Stretnutie s europoslancom Robertom Hajšelom bolo skvelou príležitosťou spojiť sa s poslancom EP a hlbšie preniknúť do podstaty jeho práce a práce súčasného Európskeho parlamentu, vidieť spoločné európske záležitosti priamo očami europoslanca, ktorý autenticky informoval o jednotlivých témach a študenti si veľmi vážia jeho otvorené názory na riešenie aktuálnych problémov v EÚ.

 

Súvisiace články