Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
13.04.2019 16:41

Plodné stretnutie českých a slovenských ambasádorov eTwinning

Každoročne sa uskutočňuje stretnutie českých a slovenských ambasádorov eTwinning striedavo u nás na Slovensku alebo v Čechách. Tohtoročné stretnutie  sa konalo v dňoch 12. – 14. apríla v českom kúpeľnom mestečku Poděbrady.

Takmer štyri desiatky ambasádorov eTwinning z oboch krajín sa stretli, aby prerokovali spoločné vzdelávanie sa učiteľov a žiakov  v európskom  programe eTwinning. To, že Slováci a Česi majú k sebe najbližšie v spojenej Európe sa odzrkadľuje i v projekte eTwinning. Učitelia z oboch krajín sa stretávajú na spoločnom česko-slovenskom elearningovom vzdelávaní –„Metodika medzinárodných projektov spolupráce eTwinning", kde sa spoločne učia ako pracovať v projekte eTwinning a nadväzujú vzájomnú projektovú spoluprácu. A práve to bol jeden z bodov programu, ako inovovať tento ty vzdelávania pre učiteľov a rozšíriť ho i pre budúcich učiteľov, ktorí sa ešte len pripravujú na učiteľské povolanie. Učitelia absolvovali i svoje národné porady a tri kvalitné workshopy zamerané na Sketchnoting – techniky vizualizácie pre efektívnejšie učenie sa. Počas voľných chvíľ debatovali o podobnostiach i rozdieloch vo vzdelávaní na Slovensku, v Čechách, či Európe.

 I napriek tomu, že už viac ako štvrťstoročie žijú naše národy oddelene, je toho omnoho viac, čo nás spája s Čechmi v bežnom živote i vo vzdelávaní. ZŠ Václava Havla, na ktorej pracovné stretnutie prebehlo, bola skvelým miestom na dlhé debaty českých a slovenských ambasádorov eTwinning. Česko-slovenské stretnutie bolo plodné a prinieslo všetkým účastníkom množtvo nových informácií a potešenia zo vzájomného stretnutia.

 

Súvisiace články

04.08.2020 07:06

Zamyslenie hlavne nad integráciou

Integráciu vidím ako fajn nápad, ale... nie je premyslená. Špeciálny pedagóg v škole vie lepšie povedať a pomôcť, či je správa z poradne, kde sa rieši dieťa individuálne, naozaj "dobrá".