Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
08.09.2018 08:46

Plodné stretnutie projektových partnerov

Prvý septembrový týždeň sa uskutočnilo už v poradí druhé Nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu VET4SCAPE v rámci ERASMUS+, hostiteľom ktorého bola Obchodná akadémia v Leviciach. Cieľom stretnutia projektu určeného pre stredné školy s ekonomickým zameraním zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Slovinska, Portugalska, Bulharska a Rumunska bolo zhodnotiť doterajšiu prácu na projekte, progres študentských firiem JA firiem založených v rámci projektu, pokrok v obchodnej angličtine, ktorej sa študenti venujú, ako i naplánovať aktivity, ktoré sa uskutočnia medzi 2. nadnárodným projektovým stretnutím a 3. krátkou školiacou aktivitou.

Pracovné stretnutie učiteľov na Obchodnej akadémii v Leviciach bolo produktívne, prinieslo očakávané výsledky, utvrdilo zúčastnených, že ich vzájomná spolupráca je plodná a je prínosom pre všetkých sedem škôl. Zúčastnené školy čaká v projekte ešte mnoho práce a najbližšie projektové stretnutie študentov i učiteľov všetkých participujúcich škôl je naplánované na polovicu  decembra 2018 v Českých Budějoviciach.

Súvisiace články

08.05.2016 09:30

Kultúra školy je obrazom jej rozvoja

Kultúra SOŠ strojníckej v Skalici vychádza z potrieb pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov učebných a študijných odborov. Naše predstavy vychádzajú z prístupov a hodnôt vo výchovno-vzdelávacom proces...
01.06.2016 14:30

Mladí technici ukázali svoje zručnosti

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici zorganizovala v spolupráci s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. súťaž Mladý technik pre žiakov základných škôl.
25.02.2017 12:30

Africké deti v skromných školských podmienkach

Ďaleké africké krajiny skrývajú svoje tajomstvá. Aj napriek chudobe sú tam ľudia pokorní, milí a priateľskí. Krásny detský spev prilákal cudzincov pod okná jednej základnej školy v malebnom africkom meste. Spev vystriedalo memo...