Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
08.09.2018 08:46

Plodné stretnutie projektových partnerov

Prvý septembrový týždeň sa uskutočnilo už v poradí druhé Nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu VET4SCAPE v rámci ERASMUS+, hostiteľom ktorého bola Obchodná akadémia v Leviciach. Cieľom stretnutia projektu určeného pre stredné školy s ekonomickým zameraním zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Slovinska, Portugalska, Bulharska a Rumunska bolo zhodnotiť doterajšiu prácu na projekte, progres študentských firiem JA firiem založených v rámci projektu, pokrok v obchodnej angličtine, ktorej sa študenti venujú, ako i naplánovať aktivity, ktoré sa uskutočnia medzi 2. nadnárodným projektovým stretnutím a 3. krátkou školiacou aktivitou.

Pracovné stretnutie učiteľov na Obchodnej akadémii v Leviciach bolo produktívne, prinieslo očakávané výsledky, utvrdilo zúčastnených, že ich vzájomná spolupráca je plodná a je prínosom pre všetkých sedem škôl. Zúčastnené školy čaká v projekte ešte mnoho práce a najbližšie projektové stretnutie študentov i učiteľov všetkých participujúcich škôl je naplánované na polovicu  decembra 2018 v Českých Budějoviciach.