Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.02.2016 12:15

Podnik zmodernizoval školiace stredisko pre skalických dualistov

Rozvoj systému duálneho vzdelávania skalických strojárov pokračuje. Partnerstvo SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. sa rozvíja s cieľom zlepšovania podmienok odborného vzdelávania a prípravy v strojárskych profesiách pre potreby trhu práce. Rozvoj strojárskej výroby si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu s okamžitým uplatnením v praxi.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici vie, ako spolupracovať s najväčším zamestnávateľom v regióne. Potreby podniku sú aj potrebami školy. Podnik sa stal prioritným partnerom školy v odbornom vzdelávaní a v systéme duálneho vzdelávania v odbore mechanik nastavovač. Keď škola vstúpila s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. do duálneho vzdelávania od 1.9.2015, školiace stredisko podniku sa budovalo a modernizovalo. Dualisti sa vzdelávali v priestoroch školských dielní. Po šiestich mesiacoch sú priestory Školiaceho strediska INA SKALICA pripravené na odborné vzdelávanie žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Nové stroje, technické vybavenie, zariadenia, ktoré sú k dispozícii žiakom, inštruktorom a majstrom odborného výcviku, budú slúžiť na odbornú prípravu v súlade s požiadavkami podniku a zároveň v súlade so školským vzdelávacím programom. 24 žiakov nastúpi do podniku po jarných prázdninách v rámci odborného výcviku, ktorý bude prebiehať až do ukončenia 4-ročného štúdia v priestoroch strojárskej výroby. Žiak sa bude počas štúdia adaptovať do pracovného prostredia, vzdelávať v súlade s požiadavkou podniku na profil absolventa v oblasti odborných vedomostí a zručností, budú mu poskytnuté materiálne a finančné výhody zo strany podniku, ktorý nakoniec garantuje prácu absolventom v súlade s ich profesiou.

Zástupcovia podniku a školy oceňujú koordinovanú spoluprácu v rozvoji odborného vzdelávania, ktoré je potrebné pre ďalší rozvoj strojárskej výroby v regióne. Pohotová a efektívna činnosť partnerov v oblasti výchovy a vzdelávania budúcej generácie strojárov je základom úspešnej spolupráce. Z hľadiska plánovania rozvoja strojárskej výroby je potrebné vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu pre kontinuálne zabezpečenie jednotlivých prevádzok a segmentov podniku.

Súvisiace články

30.01.2016 22:30

List pánu premiérovi

Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...
07.02.2016 09:00

Prečo klesá záujem žiakov o nemčinu?

Keď som v roku 2006 začala učiť nemecký jazyk na strednej škole, len v 4.ročníku som učila okolo 60 nemčinárov. Dnes sa zamýšľam nad tým, prečo ich k maturitám pripravujem len osem. Maturovať ide 51 žiakov a väčšina z nich z a...