Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.02.2016 12:15

Podnik zmodernizoval školiace stredisko pre skalických dualistov

Rozvoj systému duálneho vzdelávania skalických strojárov pokračuje. Partnerstvo SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. sa rozvíja s cieľom zlepšovania podmienok odborného vzdelávania a prípravy v strojárskych profesiách pre potreby trhu práce. Rozvoj strojárskej výroby si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu s okamžitým uplatnením v praxi.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici vie, ako spolupracovať s najväčším zamestnávateľom v regióne. Potreby podniku sú aj potrebami školy. Podnik sa stal prioritným partnerom školy v odbornom vzdelávaní a v systéme duálneho vzdelávania v odbore mechanik nastavovač. Keď škola vstúpila s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. do duálneho vzdelávania od 1.9.2015, školiace stredisko podniku sa budovalo a modernizovalo. Dualisti sa vzdelávali v priestoroch školských dielní. Po šiestich mesiacoch sú priestory Školiaceho strediska INA SKALICA pripravené na odborné vzdelávanie žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Nové stroje, technické vybavenie, zariadenia, ktoré sú k dispozícii žiakom, inštruktorom a majstrom odborného výcviku, budú slúžiť na odbornú prípravu v súlade s požiadavkami podniku a zároveň v súlade so školským vzdelávacím programom. 24 žiakov nastúpi do podniku po jarných prázdninách v rámci odborného výcviku, ktorý bude prebiehať až do ukončenia 4-ročného štúdia v priestoroch strojárskej výroby. Žiak sa bude počas štúdia adaptovať do pracovného prostredia, vzdelávať v súlade s požiadavkou podniku na profil absolventa v oblasti odborných vedomostí a zručností, budú mu poskytnuté materiálne a finančné výhody zo strany podniku, ktorý nakoniec garantuje prácu absolventom v súlade s ich profesiou.

Zástupcovia podniku a školy oceňujú koordinovanú spoluprácu v rozvoji odborného vzdelávania, ktoré je potrebné pre ďalší rozvoj strojárskej výroby v regióne. Pohotová a efektívna činnosť partnerov v oblasti výchovy a vzdelávania budúcej generácie strojárov je základom úspešnej spolupráce. Z hľadiska plánovania rozvoja strojárskej výroby je potrebné vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu pre kontinuálne zabezpečenie jednotlivých prevádzok a segmentov podniku.

Súvisiace články

12.05.2017 19:45

ZBAVENÍ PRÁVA – MAJETKU – ŽIVOTA

„ZBAVENÍ PRÁVA - MAJETKU - ŽIVOTA Židovský osud na Južnom Slovensku 1938 - 1947 “ je názov najnovšej knihy novozámockého autora, Tomáša Langa.