Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárskej výrobe.

Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi rozvíjajú odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti, ktorá sa stáva kľúčovou v automatizovanej výrobe. Elektrotechnika v strojárstve napreduje a s tým aj potreba vzdelávať a vychovávať novú generáciu odborníkov v oblasti mechatroniky. Systémové myslenie, elektronické riadenie, návrh výrobkov a výrobných procesov je súčasťou každej strojárskej výroby. Preto je potrebné orientovať štúdium strojárstva aj na inteligentné systémy a výrobky, na optimálny návrh výrobkov s mechanickými a elektrickými funkciami. Cieľom štúdia je získanie poznatkov z mechaniky a elektroniky, preniknúť do oblasti informačných technológií na úrovni komponentov a výrobkov v strojárskej výrobe.

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v tejto oblasti je veľmi náročné z hľadiska materiálno-technického a personálneho. Preto stredné školy vstupujú do systému duálneho vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky investujú do technického vybavenia na zabezpečenie praktického vyučovania v oblasti elektrotechniky a strojárstva. V školách je potrebné zabezpečiť odborné učebne, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti v odborných predmetoch. Kontrola, riadenie, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch mechanických systémov, riešenie automatizovaných výrobných systémov sú základom štúdia mechatroniky na stredoškolskej úrovni. Absolvent získa počas štúdia vedomosti a zručnosti z mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Strojárske podniky požadujú absolventov, ktorí uplatnia zásady mechatroniky pri navrhovaní, konštruovaní, prevádzke a oprave strojov, dokážu riešiť úlohy z robotiky. Dôležitou oblasťou sú pneumatické a hydraulické systémy s mechanickým, elektronickým a programovateľným riadením. Súčasťou vzdelávania v danej oblasti sú aplikačné technológie, konštrukčná a technologická príprava výroby, tvorba programov pre CNC systémy a robotizované pracoviská.

Súvisiace články

12.10.2018 09:42

Tip na výlet: bratislavský Horský park si zamilujete na prvýkrát

Horský park sa rozprestiera v západnej časti Bratislavy. Je súčasťou mestskej časti Staré mesto. História vzniku prírodného areálu sa datuje do roku 1868, kedy začal prekvitať zásluhou vtedajšieho bratislavského mešťanostu Hein...
18.04.2016 14:15

Prekvapení a zároveň veľmi sklamaní

Viac ako učitelia sa cítia byť dlhodobo finančne podhodnotení nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú každodenný chod školy. Tým už niekoľko dlhých rokov zostávajú oči pre plač. Sklamaní a znechutení rozmýšľajú nad tým, ak...
04.06.2017 07:30

Spolucítia a pomáhajú

Hemofília je genetické ochorenie krvi, porucha krvnej zrážanlivosti. Toto ochorenie sprevádza ľudí ,ktorí sú ňou postihnutí, po celý život.   Ochorenie sa síce dá liečiť, ale nie je vyliečiteľné. Slovenské hemofilické združenie...