Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
16.12.2018 08:18

Poetické pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu

Dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnilo v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek literárne a spevácke pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu mapujúce významné dobové okamihy mesta Šurany. Hlavnú záštitu nad spoločenskou akciou prevzalo Mestské kultúrne stredisko Šurany. Podujatie poctili svojou účasťou primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, dekan-farár Mgr. Štefan Vícen, PhD., poslanci mestského zastupiteľstva a slávni rodáci mesta.

Recitačné pásmo sa usporiadalo pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany(1138). Z organizačného hľadiska malo bohatú koncepciu, predstavovalo zmysluplnú kombináciu spevu a hovoreného slova, následkom čoho oslovilo aj jednotlivé vekové kategórie účastníkov.

Úvodný vstup začal príhovorom Ing. Marty Bartovičovej, jednej z účinkujúcich, ktorá privítala všetkých účastníkov spoločenskej akcie. Po príhovore nasledovali jednotlivé recitácie šurianskych básní v nádhernom poetickom prevedení Magdalény Botkovej a jej dcéry Ing. Marty Bartovičovej. Tematicky pojednávali o pamätných udalostiach, ktoré výraznou mierou ovplyvnili dejiny mesta Šurany napr. turecké vyčíňanie Rákocziho vojsk, násilná maďarizácia, zabitie Márie Kokošovej, odsun židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny až po víťazné oslobodenie mesta Šurany v marci 1945. Mnohé z udalostí sú síce kontroverzné, no pre jednotlivé generácie obzvlášť pre mladšie ročníky je podnetné, aby sa oboznámili s ich priebehom. Len prostredníctvom výchovy a vzdelávania si môžu vytvoriť názor na jednotlivé historické etapy. V tomto prípade môžeme hovoriť aj o náučnej funkcii recitačného pásma, ktorej cieľom je osloviť, motivovať a prípadne prehĺbiť záujem o históriu u daného ľudského jedinca. Autori pásma upriamili pozornosť aj na sprostredkovanie myšlienok kresťanskej kultúry, za ktoré vďačíme solúnskym bratom sv. Cyrilovi a Metodovi, tak znie aj ich odkaz „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane." Slávnymi rodákmi mesta boli rímskokatolícky kňaz, odborník na etnogenézu Slovákov Michal Matunák a uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková. Bohaté zásluhy pre mesto má dodnes aj rímskokatolícky kňaz, historik ThDr. Karol Markovič, autor mnohých publikácií s cirkevno-historickou tematikou. O príjemné spestrenie podujatia sa postarala aj Ženská spevácka skupina z Kostolného Seku pod vedením Ing. Márie Hlavatej s prekrásnym spevným repertoárom napr. Ten šuránsky zámeček, Krásna je krásna, naša rodná zem, Moje vlásky šej haj na kolená padali... Interpretky piesní prostredníctvom spevu vyjadrujú hlboký vzťah k svojmu milovanému mestu, plniaceho status najkrajšieho kúta na zemi, ktorého by sa za nič na svete nevzdali.

Súvisiace články

12.07.2019 21:27

Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského

V dňoch 26. 06. – 13.10.2019 je inštalovaná v priestoroch výstavnej siene Starej radnice Múzea mesta Bratislavy zaujímavá výstava s informačno-dokumentačným významom s názvom Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenskéh...