Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jozef Smida
03.07.2018 10:20

POROVNÁVANIE ČESKO - FÍNSKO

Krátke porovnanie vzdelávania: Česi a Fínsko

Predseda hnutia ANO sa vydal do Fínska vraj aj preto, aby tam zistil, ako v Česku zvýšiť spoločenskú prestíž učiteľov. Povedal, že vo Fínsku sa chce aj inšpirovať ako robiť školské reformy. Čo by českému školstvu mohla táto cesta priniesť a naopak, ako by to dopadnúť nemalo? Po inšpirácii sa Fínskom v oblasti vzdelávania už volal nejeden český politik a dnes sa tu takéto volanie objavuje znovu.

Aké poznatky by si mohol ministerský predseda pribaliť na cestu domov?

A: Zmena vzdelávania v študijných odboroch fakúlt pripravujúcich učiteľov, viac miesta na profesijný rozvoj. Kde inde sa mala začať cesta fínskeho základného a stredného vzdelávania nahor, ak nie v pedagogickej príprave učiteľov?!

Stratégia zlepšenia vzdelávania vo Fínsku vznikla a začala sa naplňovať naplňovaná už v 70. rokov minulého storočia. Začiatkom reforiem bola i profesionalizácia učiteľov, zvýšenie dôrazu na učiteľskú prax prepojenú s výskumom. Ako veľmi prospešné sa ukázalo i to umožniť učiteľom viac priestoru na ich profesijný rozvoj, na ktorý český, či slovenský učiteľ nemáva ani veľa času, a priznajme mnohí ani veľa chuti.

Učitelia vo Fínsku obyčajne učia štyri hodiny denne, každý týždeň majú v úväzku započítané dve hodiny na štúdium

B: Neroztvárať viac vo vzdelávaní nožnice ‒ vo Fínsku išli dokonca tak ďaleko, že zaviedli jeden typ základnej školy spoločný pre celú populáciu. To by bol pre Česko nateraz určite ťažký oriešok, v tomto čase by stačila podpora škôl v chudobnejších regiónoch a snaha zvýšiť kvalitu bežných základných škôl, tak aby z nich ti nadanejší žiaci masovo netúžili odchádzať na viacročné gymnázia.

C: Menej regulácie, viac autonómie školám ‒ prestíž učiteľov a dôvera v nich, ktorú premiér išiel do Fínska hľadať, súvisí i s autonómiou, ktorú štát školám dáva. Fínske vzdelávanie tak prešlo od vysokej centralizácie a regulácie k značnému uvoľneniu a dôvere v to, že učitelia, riaditelia, rodičia a miestna komunita vedia, ako deťom ponúkať najlepšie možné vzdelanie. Môže sa stať, že prvou centrálnou štandardizovanou skúškou, ktorú fínsky študenti absolvuje, je až maturitná skúška na konci strednej školy. Fínske ministerstvo dáva školám len rámcový program. Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia už do škôl nechodí štátna školská školní inšpekcia. Za kvalitu vzdelávania ručí ten, kto ho poskytuje, teda učitelia a riaditelia.

P. S. 

Súčasný stav, v mnohom úspešného fínskeho vzdelávacie systému, je výsledkom premien, ktoré trvajú vyše päťdesiat rokov. Tá cesta nahor sa musela niekedy a niečím začať. A bolo treba, aby sa dlhodobá stratégia udržala aj aj pri výmene tých, ktorí vládli. Fíni riešia problémy vzdelávania podľa toho, ako sa vyvíjajú vedné odbory, nie ako ideologický nástroj moci. Nemenia svoju školskú politiku po každých voľbách, zameriavajú sa na dlhodobé ciele. Vidíme, že je to efektívne aj lacnejšie.