Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.10.2017 10:18

Postarali sa o príjemnú zábavu

Séria podujatí v rámci Mesiaca slovenskej kultúry ( 1.10. - 8.11. 2017 ), ktorého organizátorkou je Miestny odbor Matice slovenskej , sa začala spomienkovou slávnosťou na počesť Antona Bernoláka. Ďalším podujatím bolo Folklórne popoludnie, ktoré sa konalo dňa 14.októbra v priestoroch novozámockej Matice slovenskej.

Podujatie otvorila organizačná vedúca DFS Matičiarik-a PaedDr.Jana Garajová : „ ….Práve sme prišli z Bajču, kde sme boli pozdraviť seniorov vo veľmi peknom kultúrnom dome, v Bajči. Boli sme príjemne prekvapení a ten program, ktorý sme tam predviedli, predvedieme aj vám. Myslím si, že sa vám bude páčiť. Okrem toho sme pripravili menšiu výstavu krojov,ktoré si môžete pozrieť. Máme také šťastie, že máme dobrodincov,ktorí nám zopár originálnych krojov venovali a jasi myslím, že to padlo naozaj na úrodnú pôdu,lebo naše deti majú radi kroje , radi v nich vystupujú, radi sa do nich obliekajú a to je ten naozaj správny prístup k folklóru. ..."

V rámci programu sa predstavila mladšia muzika, tanečnice zo strednej skupiny. Príjemným spestrením programu bola ukážka talentov, kde sa predstavili i tí najmenší – prevažne so spevom. Členka DFS Matičiarik Mirka Maťašovská pripravila školu tanca, do ktorej sa aktívne zapojili malí i tí väčší.

Na podujatí nechýbal ani primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, vo svojom vystúpení mladých folkloristov pozdravila aj poslankyňa NSK a MsZ Helena Bohátová.

Text a foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

03.02.2020 19:35

Nastavme si zrkadlo - výsledky testovania PISA 2018

V decembri boli zverejnené výsledky pravidelného medzinárodného testovania žiakov PISA za rok 2018. Testovanie sa koná každé tri roky a Slovensko sa ho zúčastňuje od roku 2003. Ide teda už o 6. cyklus testovania, ktoré nastavuj...
15.08.2017 12:15

Učíme sa s druhákmi

Už je to síce dosť dávno, ale pár rokov som mala možnosť učiť na prvom stupni tretiačikov a štvrtáčikov matematiku, výtvarnú a pracovné. Tieto tri predmety sa mi poradilo veľmi pekne prepojiť.