Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.12.2016 18:45

Postavenie majstra odbornej výchovy v odbornom vzdelávaní

Kvalitné odborné vzdelávanie nie je možné realizovať bez kvalifikovaného a zručného majstra odbornej výchovy. Školy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných majstrov pre potreby zabezpečenia odborného výcviku v strojárskych učebných a študijných odboroch.

S rozvojom odborného vzdelávania a prípravy prišla aj požiadavka na kvalifikovanú pracovnú silu v rámci praktického vyučovania na stredných odborných školách. Kvalifikačné predpoklady na majstrov odbornej výchovy sú vysoké a majstri sa cítia byť nedocenení za svoju prácu a pedagogickú činnosť.

Odborné vedomosti a praktické zručnosti v rámci odborného výcviku a odbornej praxe nadobúdajú žiaci stredných odborných škôl pod dohľadom majstrov odbornej výchovy. Tí často poukazujú na to, že vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú činnosť na rozdiel od učiteľov teoretického vyučovania. Okrem teoretických poznatkov musí byť majster odborne zručný a tak profesionálne zdatný na svojom pracovisku, aby eliminoval riziko vzniku pracovného úrazu pri strojoch a zariadeniach nevyhnutných na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov. Odborné zručnosti sa predsa nedajú získať len v odbornej učebni. Žiak potrebuje pracovať a učiť sa v školskej dielni na jednotlivých pracoviskách zameraných na rôzne technológie.

Pred pedagogickou činnosťou je potrebné skontrolovať a pripraviť pracovisko, technickú dokumentáciu, pripraviť úvod do praktického vyučovania k jednotlivým technologickým postupom. Počas odborného výcviku sa musí majster odbornej výchovy venovať žiakom a pri tom ešte dbať na ich bezpečnú prácu pri strojoch. Obozretnosť a kontrolovaný proces praktického vyučovania je oveľa náročnejšie ako vyučovanie v triede. Pre majstra neexistuje 45-minútová vyučovacia hodina ako u učiteľov na teoretickom vyučovaní. Harmonogram praktického vyučovania je časovo náročnejší. Zatiaľ čo základný úväzok učiteľa je 22 hodín týždenne, majster odbornej výchovy môže mať úväzok 24-35 hodín týždenne. Často riaditelia škôl pristupujú k hornej hranici a vyťažia majstrov odbornej výchovy na maximum, lebo nemajú inú možnosť. Súvisí to s finančným zabezpečením, nedostatkom kvalifikovaných majstrov, delením tried na skupiny v rámci odborného výcviku a profesijným zameraním na jednotlivých pracoviskách. Aj napriek náročnejšej práci sú majstri odbornej výchovy finančne nedocenení. Kompenzujú to naháňaním kreditov, aby mali kreditový príplatok a riaditelia ich môžu ohodnotiť v rámci nenárokovateľných položiek, ak majú na to finančné prostriedky. Ich odborná práca by mala byť konečne ohodnotená aj v rámci tarifných platov. Dlhodobý problém je aj nedocenenie za roky praxe, ktorá je často nad 32 rokov a nemajú kam postúpiť v rámci platového stupňa. A tento problém pretrváva aj u učiteľov.

Majster odbornej výchovy je pedagogický zamestnanec, ktorý musí mať výučný list, maturitné vysvedčenie a doplňujúce pedagogické štúdium, aby spĺňal kvalifikačné predpoklady. Dnes už je problém obsadiť túto pracovnú pozíciu. Keď riaditeľ školy má šťastie a nájde vhodného kandidáta, stratí ho hneď pri odpovedi na otázku o nástupnom plate. Potom mu nezostáva nič iné, len presvedčiť a zamestnávať dôchodcov, ktorí síce majú dlhoročné skúsenosti, ale chcú ísť na zaslúžený dôchodok. Je toto cesta, ako sa dopracovať ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu? Bez dobrého majstra nie je možné vychovať zručného absolventa.

Súvisiace články

21.05.2019 09:41

Mobilita Erasmus + v Národnom parku Sierra de Guadarrama, Španielsko

„ We are where we live ?!“ je názov projektu KA 229 Erasmus +, ktorý skúma vplyv lokálnych faktorov na našu osobnosť.