Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
22.01.2017 10:00

Potreba rozšírenia duálneho vzdelávania v Skalici

Rozvoj duálneho vzdelávania skalických strojárov vychádza zo spoločnej koncepcie a zámerov SOŠ strojníckej v Skalici a strojárskeho podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý je prioritným partnerom vo vzdelávaní v strojárskych odboroch. Potreba trhu práce priniesla požiadavku na rozšírenie systému duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.

Všeobecné vzdelávanie neuspokojí zamestnávateľov a nie je dostatočné k výchove a vzdelávaniu podľa požiadaviek strojárskych firiem a veľkých podnikov. Zamestnávatelia potrebujú odborne kvalifikovaných zamestnancov. Požiadavky na zmeny v systéme odborného vzdelávania sa zrodili v strojárskej výrobe, ktorej ciele boli definované ešte pred zavedením duálneho vzdelávania podľa Zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Jednoznačná súvislosť medzi vstupmi do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborného vzdelávania a jeho výstupmi podľa požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu priniesla výbornú spoluprácu medzi školou a podnikom. Podnik rýchlo analyzoval a identifikoval operatívny prehľad svojich potrieb na kvalifikovanú pracovnú silu v súvislosti s rozvojom strojárskej výroby. Keďže si nemôže dovoliť negatívne výsledky, bolo potrebné vypracovať štruktúru zloženia pracovných pozícií a kvalifikačných predpokladov na zamestnancov v jednotlivých odboroch. Škola okamžite vedela, v ktorých študijných odboroch má vstúpiť do systému duálneho vzdelávania s najväčším podnikom v regióne. Dnes už spoločne rozširujú duálne vzdelávania podľa plánu a rozvoja výroby.

Skalickí strojári vstúpili do systému duálneho vzdelávania v roku 2015 v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Podnik apeloval na potrebu vzdelávať mechanikov nastavovačov priamo na svojich pracoviskách, aby počas praktického vyučovania uplatnil reformy vo vzdelávaní. Dnes sa žiaci pripravujú nielen v priestoroch školiaceho strediska. Dôležitá je príprava za účasti odborníkov z praxe, ktorí poznajú celý proces strojárskej výroby, zameriavajú sa na využitie poznatkov z praxe a majú možnosť individuálne pracovať so žiakmi počas odborného výcviku za účasti inštruktorov, majstrov odbornej výchovy zo školy a z podniku. Podnik má väčšie finančné možnosti na rýchlu modernizáciu svojich pracovísk a školiaceho strediska podľa potrieb duálneho vzdelávania. Žiaci získavajú odborné vedomosti a zručnosti z rýchlo sa rozvíjajúcich strojárskych technológií a budú tak dobre pripravení pre prax.

Podnik si najskôr vybral do duálneho vzdelávania študijný odbor mechanik nastavovač. Podľa požiadaviek výrobných segmentov bolo potrebné zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v takom odbore, v ktorom získa univerzálne vedomosti a zručnosti zo strojárskej technológie, strojníctva, technickej dokumentácie, plánovania a riadenia výroby, technologických procesov, grafických systémov, technickej mechaniky a programovania CNC strojov. Potreby automatizovanej výroby sú jednoznačné, vychovať odborníkov s uplatnením teoretických vedomostí a praktických zručností. Už nestačí len vedieť a rozumieť, je nevyhnutné byť pohotovo a efektívne zručný.

Od septembra 2017 budú mať možnosť vstupu do systému duálneho vzdelávania žiaci, ktorí majú záujem o stredoškolské štúdium v 4-ročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Implementácia elektroniky v strojárskej výrobe je spojená s potrebou vychovávať mechanikov mechatronikov na konkrétnych výrobných pracoviskách. Automatizácia a robotika vo výrobných halách sa rozvíja a zavádza veľmi rýchlo. Zabezpečenie takýchto prevádzok je nielen finančne, ale aj personálne náročné. Vzdelávanie takýchto odborníkov nie je možné bez pomoci zamestnávateľa. Lukratívne pracovné pozície s veľmi dobrým finančným ohodnotením nie je možné obsadiť bez odbornej spôsobilosti. Preto je model duálneho vzdelávania najvhodnejší. Zamestnávateľ zodpovedá za praktickú prípravu počas stredoškolského štúdia a vie, ako čo najkvalitnejšie vychovať budúcich absolventov.

Súvisiace články

23.10.2017 22:22

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.
09.05.2017 18:45

Staral sa o rozvoj školstva a vzdelanosti,miloval knihy a históriu

Dnes si pripomíname 163. výročie úmrtia Michala Rešetku( 2.9.1794 , Bobot - 9. 5.1854, Horná Súča). Jeho dielo a knižnica plnili veľkú úlohu v národno-buditeľskom hnutí.