Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: UCN
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Krajské kolo Súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači sa už tradične konalo v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch, za účasti 10 škôl Nitrianskeho kraja (OA Nitra, OA Levice, OA Šurany, OA Topoľčany, OA Zlaté Moravce, SOŠ polytechnická Nitra, SOŠ HS a obchodu Nové Zámky, SŠ Nové Zámky, SŠ o.z. OA Šaľa. Súkromná škola štúrovo).

Súťaž otvorili Ing.Eva Matejíčková, riaditeľka OA v Šuranoch a Mgr.Márius Karadi, predseda Krajskej súťažnej komisie.

Na 1.súťažnú disciplínu - písanie na počítači sa prihlásilo 26 súťažiacich. Niektorí sa nemohli súťaže zúčastniť zo zdravotných dôvodov a tak svoju zručnosť v písaní na počítači si overilo 18 súťažiacich.

Na disciplínu - úprava textu na počítači  sa prihlásilo 8 súťažiacich, súťaže sa zo zdravotných dôvodov zúčastnilo 5 študentov.

Na tretiu súťažnú disciplínu - Wordprocessing sa prihlásilo 6 súťažiacich.

Najúspešnejšie školy boli: OA Topoľčany, OA Levice, Oa Zlaté Moravce a SOŠ Polytechnická Nitra.

 Počas opravy súťažných prác sa súťažiacim venovali usporiadatelia. Súťažiaci sa mali možnosť zúčastniť prehliadky mesta Šurany.

V súťažnej disciplíne písanie na počítači sa na 1.mieste umiestnila Horňáková Gabriela z OA Levice  s čistými údermi 351,3 za minútu.

V disciplíne úprava textu na počítači zvíťazila Kunkelová Diana z SOŠ Polytechnická  s výslednými bodmi 4550.

Víťazom blahoželáme.

Súvisiace články

12.08.2015 13:45

Školské pomôcky

Už sme mali v schránke niekoľko letákov propagujúcich, kde všade môžem lacnejšie kúpiť zošity, pravítka, tašky, desiatníky...
10.11.2016 18:15

Ako prilákať žiakov na stredné odborné školy?

Stredné odborné školy prezentujú svoje učebné a študijné odbory v spolupráci so zamestnávateľmi. Napriek tomu sa nedarí naplniť nedostatkové odbory v regiónoch, ktorých absolventi majú garantovanú prácu v podnikoch a firmách hn...
11.03.2017 12:00

Radi prišli do školy aj v sobotu

Základná škola G.Bethlena v Nových Zámkoch usporiadala aj v tomto školskom roku FESTHRY . Na festival hier,hračiek a zábavy sa deťúrence veľmi tešili.