Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: UCN
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Krajské kolo Súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači sa už tradične konalo v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch, za účasti 10 škôl Nitrianskeho kraja (OA Nitra, OA Levice, OA Šurany, OA Topoľčany, OA Zlaté Moravce, SOŠ polytechnická Nitra, SOŠ HS a obchodu Nové Zámky, SŠ Nové Zámky, SŠ o.z. OA Šaľa. Súkromná škola štúrovo).

Súťaž otvorili Ing.Eva Matejíčková, riaditeľka OA v Šuranoch a Mgr.Márius Karadi, predseda Krajskej súťažnej komisie.

Na 1.súťažnú disciplínu - písanie na počítači sa prihlásilo 26 súťažiacich. Niektorí sa nemohli súťaže zúčastniť zo zdravotných dôvodov a tak svoju zručnosť v písaní na počítači si overilo 18 súťažiacich.

Na disciplínu - úprava textu na počítači  sa prihlásilo 8 súťažiacich, súťaže sa zo zdravotných dôvodov zúčastnilo 5 študentov.

Na tretiu súťažnú disciplínu - Wordprocessing sa prihlásilo 6 súťažiacich.

Najúspešnejšie školy boli: OA Topoľčany, OA Levice, Oa Zlaté Moravce a SOŠ Polytechnická Nitra.

 Počas opravy súťažných prác sa súťažiacim venovali usporiadatelia. Súťažiaci sa mali možnosť zúčastniť prehliadky mesta Šurany.

V súťažnej disciplíne písanie na počítači sa na 1.mieste umiestnila Horňáková Gabriela z OA Levice  s čistými údermi 351,3 za minútu.

V disciplíne úprava textu na počítači zvíťazila Kunkelová Diana z SOŠ Polytechnická  s výslednými bodmi 4550.

Víťazom blahoželáme.

Súvisiace články

22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...
23.07.2016 12:30

Školský psychológ môže pomôcť škole rásť a rozvíjať sa

Profesia školského psychológa má veľmi dobré zakotvenie v slovenskej školskej legislatíve. Právne podmienky pre jeho existenciu na základných ako aj stredných školách sú veľmi dobré. Realita však ukazuje, že možnosť zamestnať š...