Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: UCN
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Krajské kolo Súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači sa už tradične konalo v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch, za účasti 10 škôl Nitrianskeho kraja (OA Nitra, OA Levice, OA Šurany, OA Topoľčany, OA Zlaté Moravce, SOŠ polytechnická Nitra, SOŠ HS a obchodu Nové Zámky, SŠ Nové Zámky, SŠ o.z. OA Šaľa. Súkromná škola štúrovo).

Súťaž otvorili Ing.Eva Matejíčková, riaditeľka OA v Šuranoch a Mgr.Márius Karadi, predseda Krajskej súťažnej komisie.

Na 1.súťažnú disciplínu - písanie na počítači sa prihlásilo 26 súťažiacich. Niektorí sa nemohli súťaže zúčastniť zo zdravotných dôvodov a tak svoju zručnosť v písaní na počítači si overilo 18 súťažiacich.

Na disciplínu - úprava textu na počítači  sa prihlásilo 8 súťažiacich, súťaže sa zo zdravotných dôvodov zúčastnilo 5 študentov.

Na tretiu súťažnú disciplínu - Wordprocessing sa prihlásilo 6 súťažiacich.

Najúspešnejšie školy boli: OA Topoľčany, OA Levice, Oa Zlaté Moravce a SOŠ Polytechnická Nitra.

 Počas opravy súťažných prác sa súťažiacim venovali usporiadatelia. Súťažiaci sa mali možnosť zúčastniť prehliadky mesta Šurany.

V súťažnej disciplíne písanie na počítači sa na 1.mieste umiestnila Horňáková Gabriela z OA Levice  s čistými údermi 351,3 za minútu.

V disciplíne úprava textu na počítači zvíťazila Kunkelová Diana z SOŠ Polytechnická  s výslednými bodmi 4550.

Víťazom blahoželáme.

Súvisiace články

21.03.2017 20:00

Poézia je blízka aj mladým zdravotníkom

Presvedčili sme sa o tom na oslavách Svetového dňa poézie.
28.01.2017 15:30

Kam zmizla vďačnosť a pokora?

Všetci intuitívne vieme, čo sa pod týmito slovami schováva. Vďačnosť si spájame so slovom, ďakujem a pokoru so slovom, skromnosť. Je to v poriadku, no obidva pojmy obsahujú v sebe oveľa viac. Bohužiaľ sme dnes svedkami aj toho,...
20.02.2016 07:30

Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďal...