Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.02.2019 12:10

Poznáme víťazov 53. ročníka krajskej súťaže žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja v SIP

V priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch sa dňa 14. februára 2019 uskutočnil 53. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja v spracovaní informácií na počítači.

Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvárať trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií. Školské kolá prebehli v termíne do 21.decembra 2018. Najúspešnejší súťažiaci postúpili do krajského kola. Termín krajského kola bol jednotný pre všetky kraje. Bol nim 14. február 2019.

Súťažiaci si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v spracovaní informácií na počítači  v 3 kategóriách ( písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing).

Krajské kolo súťaže žiakov Nitrianskeho kraja sa uskutočnilo v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch za účasti 38 súťažiacich z 10 škôl. Hodnotiteľom práce súťažiacich žiakov bola 5 členná porota.

Najúspešnejší žiaci obdržali diplomy a drobné vecné ceny. V súťažnej disciplíne písanie na stroji sa na prvom mieste umiestnila Bibiána Miškolciová z SSS Štúrovo – Nitra , druhé miesto obsadil Roan Budaj z OA Zlaté Moravce, tretie miesto získal Juraj Dekan z OA Zlaté Moravce.

V súťažnej disciplíne úprava textu na počítači svoje vlaňajšie prvenstvo obhájil i v tomto školskom roku Milan Hanuliak z OA Šurany. Na druhom mieste sa umiestnila Miroslava Turzová z OA Nitra. Tretie miesto získala Michaela Šviriková z OA Levice.

Víťazom blahoželáme.

Súvisiace články

02.11.2016 12:30

Charakter, škola a budúcnosť vzdelávania na Slovensku

V čase, keď prebiehajú intenzívne diskusie o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, možno by stálo za pozornosť zamyslieť sa nad podstatou toho, čo vlastne chceme rozvíjať a „pestovať“ v našom vzdelávacom systéme. Malo by byť ci...
21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...
10.04.2017 05:45

Jubilejný X. ročník celoslovenskej súťaže Mladý zvárač

Mladý zvárači z celého Slovenska ale aj hostia zo Srbska a Čiech si zmerali sily na pôde Zváračskej školy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch