Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.05.2017 12:30

Poznáme víťazov súťaže Mojej matke

V týchto dňoch ( 12.5.2017) sa v Synagóge v Šuranoch konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Mojej matke.

Súťaž,ktorá bola určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych a stredných škôl, podporilo Mesto Šurany a Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V poradí 11. ročník literárnej súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou o najkrajšie vyznanie matke oslovilo školy i jednotlivcov. Porota, v ktorej pracovali Alžbeta Danielová, Renata Kozlíková a Oľga Némethová, nemala ľahkú úlohu z množstva prác v oblasti poézie a prózy vybrať tie najlepšie. Každé dielko malo svoje vlastné čaro a spôsob vyjadriť to, čo deti a mládež cítia k svojim mamám, starým mamám.
Víťazi súťaže sú:
I. kat. – ročníky ZŠ 1.-4.
Poézia:
1. Mariana Ibrahimi, ZŠ Šultétyho Topoľčany
2. Nikol Mária Kolenčíková, ZŠ Bernolákova Šurany
3. Attila Peter Belák, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Želiezovce
Próza:
1. Karin Laurincová, ZŠ s MŠ Lužianky Sasinkova
2. Vanesa Domotorová, ZŠ Zemné
3. Natália Oštipovská , ZŚ SNP Šurany
II. kategória – 5-9. ZŠ a OG
Poézia:

1. Michaela Pánisová, ZŠ s MŠ Hul
2. Sára Krajancová, ZŠ Zbehy
2. Ivan Huszár, ZŠ G.Bethlena Nové Zámky
3. Adrián Huščava, ZŠ Na Hôrke Nitra
Čestné uznanie : Natálie Dvořáková, SNP Šurany
Próza:
1. Kristína Šašová, ZŠ Mierová Želiezovce
2. Svetlana Mészárošová, ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
3. Alica Rigóová, ZŠ Bernolákova Šurany
III. kategória – Špeciálne školy
Poézia
1. Natália Trnovcová, Reedukačné centrum Zlaté Moravce
2. Matúš Rojko, ZŠ pri LVS Nitra
2.Natália Mikušová, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Špitálska Nitra
3. Dominik Reindl, ŠZŠ Zelený Háj Hurbanovo
Čestné uznanie: Pamela Ravaszová, ŠZŠ Kolárovo
IV. kat. Stredné školy
Poézia:
1. Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany
2. Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Lubovňa
3. Kristína Červenková, OA Šurany
Čestné uznanie: Katarína Sivuľková, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Lubovňa
Próza:
1. Erika Gobolosová, SOŠ Cintorínska Nitra
2. Romana Polanská, Gymnázium Topoľčany
3. Michaela Homolová, OA Šurany

Text: Helena Rusnáková
Ilustračné foto: B.Jakab

 

 

Súvisiace články

01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Fran...
31.10.2017 17:44

Aj novozámocký Matičiarik dnes vítal prezidenta SR

Členovia novozámockého Detského folklórneho súboru Matičiarik na tohtoročné jesenné prázdniny budú dlho spomínať. Prečo? Stretli sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý zavítal na pracovnú návštevu do mesta Nové Zámky v dopo...