Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.10.2018 20:24

Poznáme víťazov XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie

Fotoklub Hexagon s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nové Zámky, s Miestnym odborom Matice slovenskej v spolupráci so Slovenskou federáciou fotografov ( člen FIAP) a Zväzom slovenských fotografov usporiadal výstavu XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie Slovensko moje.

Záštitu nad výstavou prevzal Mgr.art.Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

Výstava, inštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Nových Zámkoch, bola slávnostne otvorená dňa 27.októbra.

Na výstave nájdeme najlepšie súťažné práce súťaže, ktorá má mnohoročnú tradíciu.

„ ...začiatok siaha do roku 1997 , kedy fotoamatéri v Komárne pod vedením Laca Eliáša vyhlásili prvý ročník, spočiatku každoročne sa opakujúcej súťaže. Výraznú zásluhu na tom mal výtvarný fotograf Miro Gregor, dlhoročný predseda poroty.

Od 7.ročníka sa frekvencia organizovania zmenila na bienále. V roku 2008 Fotoklub Hexagon v Nových Zámkoch prevzal štafetu - a pokračuje. … Veľmi si vážime účasť každého autora, ktorý sa rozhodne dať svoju „digitálnu „tvorbu na papier , zabalí a pošle ju do súťaže.

V tomto ročníku tak urobilo 53 autorov a zaslalo do výberu 295 fotografií. Porota všetky posúdila, rozhodla sa a výsledok spoločného úsilia je táto výstava..." povedal vo svojom slávnostnom prejave Štefan Pirohár, MZSF, prezident fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch.

Výstava predstavuje 31 čiernobielych a 70 farebných fotografií, ktoré vybrala porota v zložení Marian Pauer, Ján Gyén, Ivan Meňhart a Jozef Ivan.

Celkovo bolo udelených 13 ocenení:

V kategórii čiernobiela fotografia získal prvé miesto Martin Spružanský ( Partizánska Ľupča ), Daniel Pastucha ( Košice ), Milan Filičko ( Košice ). Čestné uznanie v tejto kategórii si prevzal Ján Macho z Prievidze.

V kategórii farebná fotografia zvíťazil Pavol Čepček ( Žitavany ), na druhom mieste sa umiestnila Ľubica Kremeňová ( Košice ) a na treťom mieste Martin Spružanský (Partizánska Ľupča ). Čestné uznanie dostali Daniel Pastucha z Košíc a Imrich Finta zo Zlatých Moraviec.

Martin Purtz z Popradu a Milan Hanko z Nových Zámkov boli ocenení Cenou ZSF. Porota udelila aj ceny SFF – FIAP, ktoré si prevzali Ľubica Kremeňová z Košíc a Ivan Kenéz z Ružomberka.

Výstavu si môžeme pozrieť do 10.novembra

 

Súvisiace články

30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...
26.01.2016 18:15

Záleží nám na odbornosti pedagógov

Učiť na strednej odbornej škole strojárskeho zamerania nie je jednoduché z dôvodu modernizácie strojárskej výroby. Rýchly rozvoj strojárskej výroby vedie pedagógov k štúdiu, rozvoju vedomostí a zručností, vzdelávaniu v oblasti ...
28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.