Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
17.06.2020 22:23

Poznaním a vzdelávaním proti zúfalstvu a beznádeji

Dôvod žiť, zmysel života, nádej. Sú to synonymá, ktoré veľmi úzko súvisia s diagnózou dnešnej doby. Skutočne tá frustrácia až strata kontroly nad sebou v súčasnosti či už z dôvodu hystérie, alebo psychotických zmien sú strašné a čím ďalej, tým častejšie. O zúfalstve a beznádeji ani nehovorím. Ale keď sa na to pozriem optikou „Homo simplex", tak sa tomu ani nemôžeme diviť, lebo za ostatné roky počujeme len o kradnutí, korupcii a nie moc pozitívnej klíme v spoločnosti. Čo s tým a ako proti tomu bojovať? Stretol som sa s názorom, že stačí večer terapeutická dávka červeného vínka a správy nepozerať. Ja uznávam hlbší ponor do sociálnej reality, preto by som v dosiahnutí terapeutického efektu išiel ďalej. Možno by bolo vhodné zrušiť niektoré komerčné médiá, ktoré žijú prevažne zo senzácií a ľudského nešťastia a tým podnecujú u mnohých nižšie pudy. Každý jedinec má totiž osobnostnú štruktúru ovplyvnenú príhodami zo života, má mechanizmy kontroly, svoj pohár trpezlivosti a aj svojskú reakciu na podnety. Veľmi dôležité je poznanie, ktoré  nemusíme vždy  vnímať iba striktne cez prizmu vzdelávacích ustanovizní. Je dôležité zamerať sa na poznávanie samého seba, svojho okolia, pričom empíriu by som uprednostnil pred teoretizovaním a potom sa dostaneme k tomu, že aj poznanie a vzdelávanie môže prispieť k ceste od zúfalstva čo najďalej. K terapeutickému efektu sa môžeme priblížiť aj biblioterapiou. Nech už je to tak či onak, v každom prípade môžeme povedať, že dobré knihy vyžarujú tajomné svetlo, lúče poznania, ktoré osvetľujú naše kroky smerujúce k pôvodcovi všetkej múdrosti a nádeje. Súhlasím s názorom, že kniha sa dá vnímať ako  domáca lekárnička, kde sú uložené nesmierne vzácne „papierové ampulky" so živými kultúrami, či skôr oživujúcou kultúrou.  Zároveň  si uvedomujem, že zúfalstvo je strata nádeje, stav duševný, zmes nedostatku sebadôvery, istoty a pozitívnej perspektívy na ktorý je potrebné zmena postoja k životu a v tom nie vždy aj vzdelávanie pomôže. Napríklad strata viery vedie neraz aj k zúfalstvu a naopak, oživenie viery obnoví aj nádej. Nádej môže vyrásť, splodiť  presvedčenie - racionálne  argumentované hodnoty. Potom už len záleží na tom, aby človek mal  silnú odolnosť, aby mu niekto presvedčenie alebo vieru neukradli, nezničili, nedehonestovali. Som veľmi šťastný, že aj v našom Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP dokážeme v mnohých prípadoch u našich žiakov a klientov pretransformovať beznádej na nádej a zároveň poskytnúť pozitívnu víziu spoločnosti. Dovoľujem si môj komentár ukončiť citátom. „Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky." - Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997.

Súvisiace články

15.01.2017 13:45

Dnes sme si pripomenuli 204.výročie úmrtia Antona Bernoláka

Anton Bernolák zomrel v Nových Zámkoch, kde prežil posledné roky svojho života . Bol pochovaný bez pocty, ktorú si zaslúžil, napriek tomu ostal v srdciach Novozámčanov.
04.04.2016 14:45

"....Štestí je krásná věc ale prachy si za něj nekoupíš...."

Kariérové poradenstvo môže ponúkať stredoškolákom viac ako štandardnú orientáciu pri výbere budúceho povolania alebo vysokej školy. Gymnázium v Šamoríne sa ho pokúša obohatiť o témy týkajúce sa životnej spokojnosti a kvality ...