Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.09.2017 08:45

Poznáte ich? Sú úspešní, mladí a nápomocní

V novembri 2017 oslávi Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch už 8 rokov svojej činnosti.

Skupina združuje viac ako 100 mladých dobrovoľníkov, ktorých vedie Mgr. Iveta Ježová, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Územnej rady SČK Nové Zámky.

Vďaka jej ochote a obetavej práci sa skupina pýši titulom najaktívnejšej skupiny mládeže na Slovensku. V roku 2016 skupina získala za svoju aktívnu činnosť Cenu primátora mesta Nové Zámky.

Z radov členov Skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch vzišli aj dvaja prezidenti M SČK na Slovensku- Mgr. Róbert Zsembera a súčasná prezidentka Viktória Šutová.

Oslovili sme pani Mgr.Ivetu Ježovú, aby nám priblížila ich činnosť :

"Činnosť skupiny je v skutku rozmanitá. Vyškolení mládežníci učia poskytovať laickú prvú pomoc, šíria prevenciu HIV/AIDS na základných a stredných školách. Medzi nezanedbateľné aktivity patria aj návštevy Domovov sociálnych služieb v meste Nové Zámky a okolí. Prostredníctvom kampaní a lokálnych projektov zvyšujú povedomie o Červenom kríži, o najväčšej dobrovoľníckej organizácií na svete.
Jednou z aktivít tohto leta bola aj ukážka prvej pomoci pre širokú verejnosť, ktorá sa konala 26.8.2017 v Public parku. So záujmom nás o túto aktivitu oslovilo OZ INAK. Po vzájomnej dohode sme neváhali a usporiadali akciu pre verejnosť, pri ktorej sa mali možnosť obyvatelia mesta Nových Zámkov dozvedieť čo robiť, ak človeku prestane biť srdce, čo robiť ak si niečo zlomíme, ba aj to, ako zastaviť krvácanie a na čo si dať pozor.
Sme veľmi radi, že sme boli oslovení práce OZ INAK a pevne dúfame, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať. " 

Mládeži SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch prajeme veľa úspechov aj do ďalšieho obdobia.