Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
31.08.2018 17:59

Pozor na cyklistov !!!

MsP Nové Zámky plánuje v novom školskom roku preventívnu akciu zameranú na cyklistov v teréne. Viac nám o tejto problematike povedal Mgr. Jozef Tököly, náčelník MsP:

" Bicyklovanie patrí v súčasnej dobe k propagovanej forme ekologického premiestňovania sa v sieti ťažko prejazdných mestských komunikácií.

Väčšina miest na Slovensku nie je pripravená na cyklistický fenomén, nakoľko miestne komunikácie neboli v minulosti projektované a prispôsobované na cestnú premávku, kde by mali cyklisti vybudované svoje cestičky.

Je potešujúci fakt, že sa nám počet cyklistov na miestnych komunikáciách zvyšuje. Tento fakt má aj odvrátenú stranu.

Mnohí cyklisti neovládajú pravidlá cestnej premávky čím vznikajú nebezpečné situácie.

Cyklista nemá čo robiť na chodníku /okrem osôb mladších ako desať rokov samozrejme v sprievode spôsobilej osoby/!

Cyklista nesmie ohroziť chodca bezohľadnou jazdou na chodníku !

Cyklista nemá čo prechádzať na bicykli cez priechod pre chodcov. Musí z bicykla zostúpiť a bicykel tlačiť !

Dokonca aj pri jazde na komunikáciách cyklisti jazdia vedľa seba a nie za sebou.

Nie sú dostatočne označení reflexnými prvkami, čím seba ako aj iných účastníkov cestnej premávky vystavujú obrovskému riziku !

Z vyššie uvedených dôvodov odporúčam cyklistom, aby si preštudovali Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a to špeciálne osobitné ustanovenia o niektorých účastníkoch cestnej premávky § 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch, ods. (2) ako aj § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch !

MsP plánuje v novom školskom roku preventívnu akciu zameranú na cyklistov v teréne. Nedisciplinovaným cyklistom budú príslušníci MsP rozdávať letáčiky s dôležitými informáciami o pravidlách správania sa cyklistov na miestnych komunikáciách.

Preventívne aktivity presunieme aj na ZŠ, kde budeme žiakom vysvetľovať dôležité ustanovenia o cyklistoch.

Na miestach, kde sú umiestnené zvislé dopravné značky B11 zákaz vjazdu bicyklov, budú príslušníci MsP cyklistov riešiť aj ukladaním blokových pokút. "

 

Súvisiace články

11.06.2017 11:15

Mikuláš Dohnány zomrel pred 165 rokmi

Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), patril kvýznamným osobnostiam 19.storočia . Do histórie sa zapísal ako slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, ….