Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
12.08.2019 09:46

Prečo opúšťame základy výchovy ?

Často si kladiem otázku, či existuje ešte cesta späť. Tak sa mi zdá, že žijeme z podstaty, ktorú cieľavedome ničíme. detí ako ľudí, budúcich občanov. Vychovávame budúce kasty podľa financií rodičov, ich mocenského postavenia, podľa záujmu oligarchov. Pod vyhlasovaním nových smerov výchovy sa v mnohých prípadoch kryje šikana, krivia sa zásady pedagogiky.

Ukazovateľom sú formálne prvky a nie vedomosti a skúsenosti. Miesto poznania a výsledkov vedy uprednostňujeme niekedy záujmy politikov. Zvyšujeme počty ľudí s diplomami , ale nezvyšujeme ich vzdelanie.

Celý spoločenský systém nemá systém hodnôt. Ide len o náhodilé, účelové hodnoty, či ciele. Bez hodnotového systému nemožno vo výchove ani vzdelávaní dosiahnuť žiadne väčšie úspechy. Moja filozofia aj môj systém mentálneho zdravia je postavený primárne na hodnotách, pretože na základe nich prebieha sekundárne kvalita myšlienkového procesu.

Absenciou hodnôt sa úspechy nedosiahnu nielen vo výchove a vzdelávaní ale ani v bazálnej koexistencii jednotlivcov ci národov. Nová filmová a literatúrna produkcia je plná násilia a podvodov. Takýto štýl ohlupovania ľudí má negatívny vplyv na ich index životnej spokojnosti . Je to ako droga, ktorej sa nevie narkoman sám zbaviť. Národné cítenie, národná kultúra a ľudové zvyky sa už dnes považujú za staromódnosť. Práve tieto zdroje boli v minulostí účinným prostriedkom na usmernenie pomýlených ľudí. Dnes sa prezentuje multikulturalizmus a globálny celosvetový prístup k riešeniu problémov. Európska civilizácia je naozaj na rázcestí a nevie sa správne zorientovať. Preto asi musí zaniknúť alebo prejsť zásadnou premenou.

Stále verím, že na Zemi je veľa takých ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že vzdelanie, usilovná práca a korektné vzťahy medzi ľuďmi sú tým najlepším riešením. Týchto ľudí ešte treba priviesť k tomu, aby svoje prednosti zužitkovali aj na ochranu prírodného a životného prostredia. Potom bude na Zemi asi dobre. Je potrebné usmerniť výchovu v zmysle iných hodnôt ako sú tie, ktoré sa dnes preferujú, ale aj skultúrniť spoločnosť, spoločenské prostredie. Do popredia by sa dennodenne mali dostávať problémy tých najzraniteľnejších detí, chorých a hendikepovaných, aby sme si uvedomovali, aké majú potreby a starosti. Múdrosť je inteligencia krát schopnosti krát vedomosti  , krát využitie poznatkov v praxi krát tvorivosť a ešte by som si dovolil pripojiť krát empatia a krát tolerancia ......

Súvisiace články

25.01.2020 23:35

Máme na to? Výzva

Pomôžete svojím hlasom získať prostriedky na tvorenie a výučbu vďaka projektu: SPOLUžijeme a SPOLUšijeme so srdcom v našom meste - grant Nadácie SLSP. Projekt s číslom 92. Podporujeme remeslá - šitie a podporujeme znevýhodnený...