Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.07.2018 18:15

Pred katedrou - za katedrou

Veselé prázdniny!" je želanie, ktoré je v týchto dňoch často počuť v radoch žiakov, študentov, učiteľov.

A keďže prvý júl je Medzinárodným dňom vtipov a vtipkovania, ponúkam možnosť spoločne sa zabaviť nad výrokmi žiakov / odpoveďami na otázky učiteľov.

1.Žiak mal vysvetliť, čo je rečnícky prejav. - „Aj moja odpoveď je rečnícky prejav, lebo sa prejavujem."

2.Pri objasnení slova „mlsať" sa učiteľ snažil pomôcť žiakovi otázkou: „Keď otvoríš čokoládu, čo urobiś?" - „Šuchocem." odpovedá žiak.

3.„Nikdy si nenosil zošit" karhala učiteľka žiaka. Odpoveď: „Pani učiteľka ja som bol naslúchací typ."

4. „3 je aké číslo?" - „Množné."

5. Na hodine slovenského jazyka: „Aký je rozdiel medzi legendou a kronikou?" - „ Legendu viem.... také čosi je na mape?"

6. „Kto bol zeman.?" - „ Farmár."

7. Žiak vysvetľuje pojem"lyrizovaná próza" : „... je, že tam hrajú zvieratá , tu kone – tu drak."

8. Vysvetlenie pojmov žiakmi : želva – žaba, houska – hus, tramvaj – koľajnice, dekadencia – po ulici sa pohybujú mŕtve telá, revolta – oslava.


 


 


 


 


 

Súvisiace články

19.10.2018 09:28

Erasmus+ vzdelávacia mobilita pre učiteľov cudzích jazykov K1

Čas letí, zo stromov začína pomaly opadávať pestrofarebné lístie, v školách naplno prúdi život vo všetkých svojich podobách. Letné horúce dni sú nenávratne preč, a preto pre nás, učiteľky cudzích jazykov SOŠE v Matejovciach,...
18.06.2018 07:24

Ozaj interaktívne múzeum

alebo ako sme s kolegyňou skoro z nôh spadli.