Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.07.2018 18:15

Pred katedrou - za katedrou

Veselé prázdniny!" je želanie, ktoré je v týchto dňoch často počuť v radoch žiakov, študentov, učiteľov.

A keďže prvý júl je Medzinárodným dňom vtipov a vtipkovania, ponúkam možnosť spoločne sa zabaviť nad výrokmi žiakov / odpoveďami na otázky učiteľov.

1.Žiak mal vysvetliť, čo je rečnícky prejav. - „Aj moja odpoveď je rečnícky prejav, lebo sa prejavujem."

2.Pri objasnení slova „mlsať" sa učiteľ snažil pomôcť žiakovi otázkou: „Keď otvoríš čokoládu, čo urobiś?" - „Šuchocem." odpovedá žiak.

3.„Nikdy si nenosil zošit" karhala učiteľka žiaka. Odpoveď: „Pani učiteľka ja som bol naslúchací typ."

4. „3 je aké číslo?" - „Množné."

5. Na hodine slovenského jazyka: „Aký je rozdiel medzi legendou a kronikou?" - „ Legendu viem.... také čosi je na mape?"

6. „Kto bol zeman.?" - „ Farmár."

7. Žiak vysvetľuje pojem"lyrizovaná próza" : „... je, že tam hrajú zvieratá , tu kone – tu drak."

8. Vysvetlenie pojmov žiakmi : želva – žaba, houska – hus, tramvaj – koľajnice, dekadencia – po ulici sa pohybujú mŕtve telá, revolta – oslava.


 


 


 


 


 

Súvisiace články

25.03.2018 11:46

Stredná škola – moja budúcnosť

Deviataci sa rozhodujú, kam na strednú školu.
18.05.2016 19:45

Revolúcia v motivácii žiakov učiť sa

K najväčším súčasným problémom učiteľov, vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, sa radí nezáujem žiakov učiť sa.