Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.12.2018 17:18

Pred katedrou - za katedrou 3

Keď sa blížila búrka, stará babička hovorievala: - Už ju cítim vo všetkých kostiach.

Stalo sa teda, že sa učiteľ na vyučovacej hodine spýtal Janka: - Povedz, Janko, odkiaľ pochádza búrka?

- Z babičkiných kostí, - znela pohotová odpoveď.

 

Pán katechét hovoril v škole o úzkej ceste, ktorá vedie do Neba. Karolko si to zapamätal a po návrate domov hovorí svojej sestre:

        - Julinka, ty s tou svojou širokou krinolínou neprídeš do Neba.

 • Prečo Karolko?

 • Pán katechét hovoril, že do Neba vedie úzka cesta.

 

 • Oj, ty dube, čo len z teba bude ?- hovoril nahnevaný učiteľ. Zrazu  Anička zdvihla ruku.

 • No, čo? - zahundral učiteľ.

 • Drevo.- povedala Anička. Učiteľa prešiel hnev.

 

-Chlapče, ty si vždy tak malý. Nič nerastieš, čo je to? - pýtal sa strýko svojho synovca.

-Preto, že som poslušný .

- Ako to, synak?

- Keď ma tatušo po poslušnosti hladká, vždy hovorí: - Ostaň ty synak taký, aký si.

 

Kubo si strčil bôb do ucha tak hlboko, že museli privolať lekársku pomoc.

 • Prečo si to urobil? - pýtal sa lekár.

 • Nuž, keď pán učiteľ vždy hovorí, že všetko mi ide jedným uchom dnu a druhým von.

 

 • Michalko, povedz mi, keď je 100 vajec za jeden zlatý, za čo príde jedno?

 • Za grajciar.

 • -A či za starý, alebo za nový?

 • Staré vajco za starý a nové za nový. -odpovedá Michal.

 

Spracované podľa: Malý národný kalendár , rok 1869

Súvisiace články

02.05.2018 17:21

Tlmačskí študenti o ďalší krok vpred

Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti SOŠ technickej úspešne v posledných rokoch zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus+. Nie je to po prvýkrá...
16.12.2018 08:18

Poetické pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu

Dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnilo v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek literárne a spevácke pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu mapujúce významné dobové okamihy mesta Šurany. Hlavnú záštitu nad spoločenskou akciou prevzalo Mestské ...