Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.12.2018 17:18

Pred katedrou - za katedrou 3

Keď sa blížila búrka, stará babička hovorievala: - Už ju cítim vo všetkých kostiach.

Stalo sa teda, že sa učiteľ na vyučovacej hodine spýtal Janka: - Povedz, Janko, odkiaľ pochádza búrka?

- Z babičkiných kostí, - znela pohotová odpoveď.

 

Pán katechét hovoril v škole o úzkej ceste, ktorá vedie do Neba. Karolko si to zapamätal a po návrate domov hovorí svojej sestre:

        - Julinka, ty s tou svojou širokou krinolínou neprídeš do Neba.

 • Prečo Karolko?

 • Pán katechét hovoril, že do Neba vedie úzka cesta.

 

 • Oj, ty dube, čo len z teba bude ?- hovoril nahnevaný učiteľ. Zrazu  Anička zdvihla ruku.

 • No, čo? - zahundral učiteľ.

 • Drevo.- povedala Anička. Učiteľa prešiel hnev.

 

-Chlapče, ty si vždy tak malý. Nič nerastieš, čo je to? - pýtal sa strýko svojho synovca.

-Preto, že som poslušný .

- Ako to, synak?

- Keď ma tatušo po poslušnosti hladká, vždy hovorí: - Ostaň ty synak taký, aký si.

 

Kubo si strčil bôb do ucha tak hlboko, že museli privolať lekársku pomoc.

 • Prečo si to urobil? - pýtal sa lekár.

 • Nuž, keď pán učiteľ vždy hovorí, že všetko mi ide jedným uchom dnu a druhým von.

 

 • Michalko, povedz mi, keď je 100 vajec za jeden zlatý, za čo príde jedno?

 • Za grajciar.

 • -A či za starý, alebo za nový?

 • Staré vajco za starý a nové za nový. -odpovedá Michal.

 

Spracované podľa: Malý národný kalendár , rok 1869

Súvisiace články

15.06.2018 04:48

Osobné údaje a GDPR pre školy a školské zariadenia

Ako by mal vyzerať súhlas dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí? Čo musia obsahovať zmluvy so sprostredkovateľom, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí? Ako treba upraviť pracovné zmluvy zamest...
14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skú...
07.10.2017 13:45

Stalo sa pred 105 rokmi

Písomné historické pramene, kam patria aj noviny a časopisy, majú pre nás vysokú hodnotu, pretože nám sprístupňujú informácie minulosti,ktoré sú zaujímavé pre žiakov, študentov i dospelú generáciu a neraz vypĺňajú prázdne miest...