Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
05.02.2018 14:34

Predstavujeme Univerzitnú knižnicu v Bratislave

Univerzitná knižnica je situovaná priamo v historickom centre Bratislavy, sídli na Michalskej 1, od Hlavného námestia cesta k nej trvá len päť minút. Ide o reprezentatívnu vedeckú inštitúciu, ktorej tradícia siaha až do roka 1919.

Z kapacitného hľadiska disponuje bohatým publikačným fondom, pozostávajúcim zo širokého zastúpenia periodických a neperiodických publikácií domácej a zahraničnej proveniencie. Jej neodmysliteľnou súčasťou je aj Rakúska knižnica a Britské centrum. Význam inštitúcie je spravidla orientovaný na dokumentačné účely,  čitateľskej verejnosti sprístupňuje  informácie o najnovších knižných tituloch,  prostredníctvom vecných katalógov. Vecné katalógy slúžia na vyhľadávanie knižničných fondov, členia sa na súborné katalógy periodík, lístkové katalógy periodík, generálny katalóg, katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918 a iné.

Prevažná časť pramenného materiálu sa nachádza na dvoch poschodiach. Na prvom poschodí je návštevníkovi k dispozícii študovňa elektronických dokumentov aj s pripojením na internet. Samozrejme užívateľ pri prihlásený musí zadať do systému povinné prihlasovacie údaje, ku ktorým patria čiarový kód a heslo. Bez knižničného pasu sa do budovy Univerzitnej knižnice nedostane. Na druhom poschodí sú umiestnené periodické publikácie z rôznorodých vedných odborov ako napr. umenie, geografia, literatúra, pedagogika,  náboženstvo a pod.  Funguje  tu aj medziknižničná výpožičná služba, ktorá je riadne spoplatnená,  sprostredkúva dokumenty nielen z bratislavských, ale aj zahraničných knižníc. I  keď mnohé publikácie sú dostupné len prezenčne, čitateľ má možnosť si ich preštudovať v študovni.  Služby uvedenej knižnice sú skutočne na excelujúcej úrovni. Registrácia v Univerzitnej knižnici by mala byť prvoradá povinnosť každého vysokoškolského študenta. Cez študentskú kartu ISIC má nárok na ročnú zľavu v hodnote 3 EUR.

Skôr ako prejdeme cez turnikety, veci si odložíme do šatne, ktorá sa nachádza v suteréne. Dostaneme od dozorného personálu kľúčik s visačkou, na ktorej je vyryté číslo. Knižničný pas priložíme na turniket, na ktorom sa zobrazí zelená farba signalizujúca možný vstup čitateľa do budovy. Ak zasvieti červená farba, preukaz je neplatný. Za turniketmi stoja  SBS pracovníci, ktorí vykonávajú kontrolu osôb a následne zabraňujú  vstupu neželaným osobám do objektu Univerzitnej knižnice. Pri vstupe po pravej strane vidíme vyhranenú časť s regálmi, v ktorých sú  pripravené knihy pre čitateľov  na vyzdvihnutie pre domáce účely. Na prízemí je aj bufet a počítačové terminály. V átriovom priestore je návštevníkovi k dispozícii informačný pult a vyhranený priestor pre tematické výstavy.

 

Súvisiace články

28.12.2016 13:00

Učiteľské povolanie nie je len povolanie

Učiť v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké. Záujem o učiteľské povolanie dlhodobo klesá a mladí perspektívni ľudia si radšej ani nechcú predstaviť, čo sa skrýva za prácou učiteľa.
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...
28.03.2017 18:45

Vďaka JA firmy A.S.A.P. sa nemusíte báť o darček

JA firma A.S.A.P. pôsobiaca na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach prišla s novou myšlienkou, vytvoriť aplikáciu na výber darčeka. Chytili sa ho a dnes tu je Giftee. Nudí vás každoročné behanie po obchodoch krátko pred sviatkam...