Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
12.09.2019 07:47

Prekladateľský večer Jitky Rožňovej sa stretol s veľkým záujmom čitateľov

V priestoroch novozámockého kníhkupectva Artforum sa v podvečerných hodinách , dňa 10. septembra 2019, zišli čitatelia poetky a prekladateľky Jitky Rožňovej, aby sa oboznámili s dielom Od básne k Dunaju a výberom básnickej tvorby autorky.

Po privítaní autorky a prekladateľky Jitky Rožňovej a prítomných na podujatí majiteľom kníhkupectva Arforum Jurajom Langom, sa ujala slova autorka, ktorá priblížila jedno z najnovších diel, na preklade ktorého sa podieľala,  venované Dunaju a ľuďom, ktorí žijú v jeho blízkosti.

Následne bolo podujatie rozdelené do jednotlivých blokov, v ktorých odzneli básne Jánosa Aranya, Gáspára Nagya, Mihálya Babitsa, Lajosa Áprilyho, Gyulu Illyésa, Istvána Vasa a Sándora Csoóriho v podaní členiek Literárneho klubu Generácie, pôsobiaceho pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili hudbou András Madarász ( gitara,klavír) a DávidSipos ( saxofón).

Vysokoškolská učiteľka,spisovateľka novinárka, publicistka a prekladateľka Jitka Rožňová prítomným priblížila nielen svoju tvorbu, ale previedla ich aj pomyselnou plavbou po rieke Dunaj cez básne z antológie poézie klasikov, ktoré sú obsahom knihy Veľký pán Dunaj. Antológia prináša v origináloch a v prekladoch do slovenčiny vybraných spravidla desať básní od desiatich básnikov klasikov národných literatúr z každého podunajského štátu, t. j. z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Na príprave tohto diela sa Jitka Rožňová aktívne podieľala prekladom básní maďarských autorov do slovenského jazyka.

 

O autorke

Jitka Rožnová sa narodila v Českom Brode, od dvoch rokov žije v Nových Zámkoch. Stredoškolské štúdium absolvovala v Bratislave. Od skončenia doktorandského štúdia prednáša na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. V súčasnosti žije a tvorí v Nových Zámkoch a v Bratislave. Prekladá z jazyka maďarského hlavne krásnu a umenovednú literatúru. Podieľa sa na organizovaní literárnych podujatí a festivalov, vedie a publikuje rozhovory, recenzie. Je držiteľkou viacerých ocenení za poetickú tvorbu.

Jitka Rožňová je aktívna aj v Literárnom fonde, spolupracuje s Maďarským inštitútom v Bratislave a s OZ Bratislavské rožky .